Vyžádat soubor

Reference/citace:  ELIÁŠ, Karel. emrecenze Holländer Pavel. Priesečníky umenia a práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, 159 s./em. emPrávník. /em 2019, 158(11), 1046-1050. ISSN 0231-6625.

Vyžádané dokumenty:  RECENZE_Eliáš_11_2019.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

RECENZE_Eliáš_11_2019.pdf
Captcha
zde. *