Vyžádat soubor

Reference/citace:  Kunecký, Jiří, Sebera, V., Tippner, J., Hasníková, Hana, Kloiber, Michal, Arciszewska-Kędzior, Anna, Milch, J. Mechanical performance and contact zone of timber joint with oblique faces. emActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. /em 2015, 63(4), 1153-1159. ISSN 1211-8516

Vyžádané dokumenty:  0446321_2015_Kunecky_et_al_Mechanical_performance_and_contact_zone_of_timber_joint_with_oblique_faces.pdf - Autorský preprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0446321_2015_Kunecky_et_al_Mechanical_performance_and_contact_zone_of_timber_joint_with_oblique_faces.pdf
Captcha
zde. *