Vyžádat soubor

Reference/citace:  GÁL, A., HANSEN, A. K., KOUCKÝ, Michal, PUDLÁK, Pavel, VIOLA, E. emTight bounds on computing error-correcting codes by bounded-depth circuits with arbitrary gates/em. emIEEE Transactions on Information Theory. /em 2013, 59(10), 6611-6627. ISSN 0018-9448

Vyžádané dokumenty:  Koucky.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Koucky.pdf
Captcha
zde. *