Vyžádat soubor

Reference/citace:  ČÁRSKÝ, Milan, HEJTMÁNEK, Vladimír, KAŠTÁNEK, František, SOUKUP, Karel, ŠOLCOVÁ, Olga, TOPKA, Pavel, PEŠEK, T., KNÁPEK, J., VÁVROVÁ, K. Technologie spoluspalování PČK paliva ve fluidním kotli s jiným palivem (2) - TN01000048/05 – V014 - TN01000048/05 – V015. ÚCHP AV ČR, v. v. i. - REMA Systém, a. s. - ČVUT v Praze - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, 2022. Ověřená technologie technologie spoluspalování PČK paliva. Dostupné z: https://hdl.handle.net/11104/0338193
Vyžádané dokumenty:  TN01000048_05_V015.pdf - Autorský preprint
Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

TN01000048_05_V015.pdf

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.