Vyžádat soubor

Reference/citace:  POSITSELSKI, Leonid. Pseudo-dualizing complexes of bicomodules and pairs of t-structures. emApplied Categorical Structures. /em 2022, 30(2), 379-416. ISSN 0927-2852. E-ISSN 1572-9095

Vyžádané dokumenty:  Positselski2.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Positselski2.pdf
Captcha
zde. *