Vyžádat soubor

Reference/citace:  KILLINGER, Michael, VÁCLAVEK, Tomáš, KLEPÁRNÍK, Karel. Development of three-dimensional cell culturing microfluidic platform. In: em2nd Conference of the Visegrad Group Society for Developmental Biology. Abstracts oral and poster presentations/em. V4SDB, 2021, s. 37-38. Dostupné z: http://www.v4sdb.org/

Vyžádané dokumenty:  0545322_Poster final.pdf - Autorský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0545322_Poster final.pdf
Captcha
zde. *