Vyžádat soubor

Reference/citace:  SVOBODOVÁ, Z., NOVOTNÝ, Jakub, FORET, František, BÍLKOVÁ, Z. emA lid of a holder of a membrane for the transfer of biomolecules and the holder of the membrane for the transfer of biomolecules for performing a technique of dot blot/em. Patentový spis EP3669983A1. 24. 6. 2020. Dostupné z: https://data.epo.org/gpi/EP3669983A1

Vyžádané dokumenty:  0545122.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0545122.pdf
Captcha
zde. *