Vyžádat soubor

Reference/citace:  FUKA, J., KOS, M., POHOŘELÝ, Michael. Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu. emSovak. /em 2021, 30(7-8), 24-28. ISSN 1210-3039. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11104/0321685

Vyžádané dokumenty:  SKMBT_C22021082407190.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

SKMBT_C22021082407190.pdf
Captcha
zde. *