Vyžádat soubor

Reference/citace:  MUDRÁK, Jiří, ZÁBRODSKÁ, Kateřina, MACHOVCOVÁ, Kateřina. A Self-determined Profession? Perceived Work Conditions and the Satisfaction Paradox among Czech Academic Faculty. emSociologický časopis / Czech Sociological Review. /em 2020, 56(3), 387-418. ISSN 0038-0288. E-ISSN 0038-0288

Vyžádané dokumenty:  0532142 J Mudrák A Self-determined Profession.pdf - Autorský preprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0532142 J Mudrák A Self-determined Profession.pdf
Captcha
zde. *