Vyžádat soubor

Reference/citace:  TARÁBKOVÁ, Hana, JANDA, Pavel. Nanobubble-Assisted Nanopatterning Reveals the Existence of Liquid Quasi-Two-Dimensional Foams Pinned to a Water-Immersed Surface. emLangmuir. /em 2020, 36(26), 7200-7209. ISSN 0743-7463

Vyžádané dokumenty:  0525431.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0525431.pdf
Captcha
zde. *