Vyžádat soubor

Reference/citace:  JERMAN, M., SCHEINHERROVÁ, L., MEDVEĎ, I., KREJSOVÁ, J., DOLEŽELOVÁ, M., BEZDIČKA, Petr, ČERNÝ, R. emEffect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters/em. emCement and Concrete Composites. /em 2019, 104(NOV), 103411. ISSN 0958-9465

Vyžádané dokumenty:  Effect.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Effect.pdf
Captcha
zde. *