Vyžádat soubor

Reference/citace:  KLUSÁČKOVÁ, Monika, JANDA, Pavel, TARÁBKOVÁ, Hana. Hydrogen evolution reaction enhanced by water-soluble metallopyridinoporphyrazine complex adsorbed on highly oriented pyrolytic graphite. emInternational Journal of Hydrogen Energy. /em 2019, 44(23), 11431-11440. ISSN 0360-3199. E-ISSN 1879-3487

Vyžádané dokumenty:  0508542.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0508542.pdf
Captcha
zde. *