Vyžádat soubor

Reference/citace:  Žídek, Radek. emSpeciační analýza rtuti v kapalných a plynných vzorcích. Diplomová práce/em. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019. Veveří 97, 602 00 Brno : Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2019. Datum obhajoby: 27.5.2019. 61 s.

Vyžádané dokumenty:  0505298.pdf - Autorský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0505298.pdf
Captcha
zde. *