Vyžádat soubor

Reference/citace:  KIKHTYANIN, O., GANJKHANLOU, Y., KUBIČKA, D., BULÁNEK, R., ČEJKA, Jiří. Characterization of potassium-modified FAU zeolites and their performance in aldol condensation of furfural and acetone. emApplied Catalysis A - General. /em 2018, 549(JAN 2018), 8-18. ISSN 0926-860X. E-ISSN 1873-3875

Vyžádané dokumenty:  0490696.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0490696.pdf
Captcha
zde. *