Vyžádat soubor

Reference/citace:  GAÁLOVÁ, Jana, STIBOR, Ivan, CUŘÍNOVÁ, Petra, ŽITKA, Jan, BROŽOVÁ, Libuše, OTMAR, Miroslav, SYSEL, P., HOVORKA, Š., IZÁK, Pavel. Racemic Mixture Separation with Chiral Polymeric Membranes. In: BAN, M., ed. emBook of Abstracts/em. emBiofuels and biorefineries/em. -: -, 2018, s. 209. ISBN N. ISSN 1847-7186.

Vyžádané dokumenty:  SKMBT_22318042410180.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

SKMBT_22318042410180.pdf
Captcha
zde. *