Vyžádat soubor

Reference/citace:  Čermáková, Lenka, Načeradská, Jana, Pivokonská, Lenka, Lukeš, J., Pivokonský, Martin, Janda, V. Vliv předoxidace pomocí manganistanu draselného na koagulaci celulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem. In: emZborník prednášok z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda/em. Trenčianské Teplice: VodaTím s.r.o, 2017. ISBN 978-80-971272-5-1.

Vyžádané dokumenty:  Čermáková, Vliv předoxidace pomocí manganistanu draselného na koagulaci..., 2017.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Čermáková, Vliv předoxidace pomocí manganistanu draselného na koagulaci..., 2017.pdf
Captcha
zde. *