Vyžádat soubor

Reference/citace:  Bláhová, M., Benešovská, Klára, Blechová-Čelebić, Lenka, Bobková, L., Bravermanová, M., Doležalová, Eva, Dubec, I., Dvořáčková-Malá, Dana, Matějková, J., Frolík, Jan, Havel, D., Hlaváčková, H., Chotěbor, P., Košátková, A., Mašková, Pavlína, Maráz, K., Nodl, Martin, Panušková, Lenka, Semotanová, Eva, Sládková (Telnarová), K., Stanovská, S., Šimůnek, Robert, Rajterová, P., Razim, J., Říhová, M., Všetečková, Zuzana, Zelenka, Jan, Žalud, Z., Žemlička, Josef. emPřemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku/em. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-276-4.

Vyžádané dokumenty:  RECENZE Dvur Beran182.pdf - Autorský preprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

RECENZE Dvur Beran182.pdf
Captcha
zde. *