Vyžádat soubor

Reference/citace:  SYSEL, P., VYCHODILOVÁ, Hana, ČERVENKOVÁ ŠŤASTNÁ, Lucie, ŽITKA, Jan, BROŽOVÁ, Libuše, RANDOVÁ, A., HOVORKA, Š., IZÁK, Pavel. Hyperbranched Polyimide End-Capped with (+) or (-) – Isopinocampheylamine Used for Racemic Mixture Separation. In: emProgram a seznam účastníků/em. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 24. ISBN 978-80-86238-61-6.

Vyžádané dokumenty:  SKMBT_C22014092610420.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

SKMBT_C22014092610420.pdf
Captcha
zde. *