Reference/citace: Fijarczyk, A.; Nadachowska, K.; Hofman, S.; Litvinchuk, S.N.; Babik, W.; Stuglik, M.; Gollmann, G.; Choleva, Lukáš; Cogalniceanu, D.; Vukov, T.; Dzukic, G.; Szymura, J. M. Nuclear and mitochondrial phylogeography of the European fire-bellied toads Bombina bombina and Bombina variegata supports their independent histories. Molecular Ecology 2011, roč. 20, č. 16, s. 3381-3398. ISSN 0962-1083.

Vyžádané dokumenty: Fijarczyk et al 2011.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.
(Universities, research institutions, associations …)

Ochrana proti spamu *