Vyžádat soubor

Reference/citace:  DATINSKÁ, Vladimíra, VORÁČOVÁ, Ivona, BERKA, J., FORET, František. Preparative concentration of nucleic acids fragments by capillary isotachophoretic analyzer. emJournal of Chromatography A. /em 2018, 1548(MAY), 100-103. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778

Vyžádané dokumenty:  0488514_IR.pdf - Autorský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0488514_IR.pdf
Captcha
zde. *