Vyžádat soubor

Reference/citace:  BLANC, X., DANCHIN, R., DUCOMET, B., NEČASOVÁ, Šárka. The global existence issue for the compressible Euler system with Poisson or Helmholtz couplings. emJournal of Hyperbolic Differential Equations. /em 2021, 18(1), 169-193. ISSN 0219-8916. E-ISSN 1793-6993

Vyžádané dokumenty:  Necasova2.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Necasova2.pdf
Captcha
zde. *