Vyžádat soubor

Reference/citace:  CRUZ, G.J.F., MONDAL, D., RIMAYCUNA, J., SOUKUP, Karel, GÓMEZ, M.M., SOLIS, J.L., LANG, J. Agrowaste derived biochars impregnated with ZnO for removal of arsenic and lead in water. emJournal of Environmental Chemical Engineering. /em 2020, 8(3), 103800. E-ISSN 2213-3437

Vyžádané dokumenty:  0541360.pdf - Autorský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0541360.pdf
Captcha
zde. *