Vyžádat soubor

Reference/citace:  KUDA, František, KIRCHNER, Karel, HAVLÍČEK, M., MACHAR, I. emRozšíření specifických antropogenních tvarů a památkově technických objektů v nivní krajině v Arcidiecézi olomoucké/em. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2019. Specializovaná mapa. Dostupné z: http://virtus.upol.cz/ado/vystup.html

Vyžádané dokumenty:  schvaleni_vystupu_specializovanych_ map.pdf - Autorský preprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

schvaleni_vystupu_specializovanych_ map.pdf
Captcha
zde. *