Vyžádat soubor

Reference/citace:  PEKÁRIK, L., KOŠČO, J., HALAČKA, Karel, KOTUSZ, J., JANKO, Karel. Reprodukčná variabilita diploidno-polyploidného komplexu rodu Cobitis. In: MANKO, P., BARANOVÁ, B., eds. emZborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni/em. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 174. ISBN 978-80-555-1140-5.

Vyžádané dokumenty:  0439351.pdf - Jiná

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0439351.pdf
Captcha
zde. *