Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0457526 - UDU-I 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění.
  [Josef Krása and medieval wall paintings. To the 30th anniversary of the death of leading personality of Czech history of art.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 75, č. 3 (2015), s. 285-288. ISSN 1210-5538
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Josef Krása * Middle Ages * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257910
   

 2. 2. 0446196 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Příspěvek k zaniklým nástěnným malbám v kostele sv. Prokopa v Krupce z doby krále Jana Lucemburského (?).
  [A contribution on the vanished paintings in St Procopius church in Krupka from the reign of King John of Bohemia (?).]
  Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 441-453. ISBN 978-80-86890-75-3
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: wall paintings * St. Prokopius church * Krupka * Czech Republic * early 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248181
   

 3. 3. 0445298 - UDU-I 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování.
  [Murals in the church of the Holy Cross in Ronov – continuation.]
  Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Příspěvky z vědecké konference. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014 - (Hlobil, I.; Dospěl, M.), s. 145-158. ISBN 978-80-87686-05-8.
  [Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Hradec Králové (CZ), 03.12.2013-05.12.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: wall paintings * Middle Ages * Ronov * early 13th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/gotika_VC_0601_celek.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247647
   

 4. 4. 0429286 - UDU-I 2015 RIV LI ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Bischof Georg von Liechtenstein und die Wandmalereien im Trienter Adlerturm im Kontext der Malerei in den böhmichen Ländern an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 247-273. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission, 3. ISBN 978-3-906393-72-8.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234422
   

 5. 5. 0428619 - UDU-I 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Biskup Jiří z Lichtenštejna a nástěnné malby v tridentské Orlí věži v kontextu malířství českých zemí na přelomu 14. a 15. století.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Lichtenštejnové a umění. Brno: Matice moravská, 2013 - (Knoz, T.; Geiger, P.), s. 227-248. Časopis Matice moravské. Roč. 132/2013. Supplementum, 5. ISBN 978-80-87709-01-6. ISSN 0323-052X.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233928
   

 6. 6. 0390195 - UACH-T 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Hradil, David
  Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings.
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 213-225. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: copper pigments * wall paintings * origin * corrosion
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219075
   

 7. 7. 0386743 - UACH-T 2013 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Hradil, David
  Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě.
  [Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 197-212. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: copper pigments * wall paintings * origin * corrosion
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216371
   

 8. 8. 0385464 - UDU-I 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára - Hlobil, Ivo - Všetečková, Zuzana
  Katedrála.
  [The Cathedral.]
  Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Lidové noviny, 2012 - (Šmahel, F.; Bobková, L.; Mašková, P.; Novotný, R.), s. 485-508. ISBN 978-80-7422-093-7
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Gothic architecture * Gothic sculpture * wall paintings * Prague * St Vitus´ Cathedral
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214703
   

 9. 9. 0374473 - ARU-G 2012 SK slo B - Monografie kniha jako celek
  Maříková-Kubková, Jana - Baxa, P.
  Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Turistický sprievodca.
  [Church of St. George in Kostoľany pod Tribečom. Tourist guide.]
  Ladice: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladice, 2011. 32 s. ISBN 978-80-970604-7-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: early medieval architecture * wall paintings * wooden churches
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207387
   

 10. 10. 0374251 - ARU-G 2012 CZ cze M - Část monografie knihy
  Maříková-Kubková, Jana
  Interiérová výzdoba raně středověkých církevních staveb.
  [Decoration of interior of the early medieval church buildings.]
  Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 2008 - (Charvát, P.; Maříková Vlčková, P.), s. 125-133. ISBN 978-80-7308-262-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: early medieval archaeology * early medieval architecture * wall paintings * interior decoration
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207211