Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0472740 - ASÚ 2017 CZ B - Monografie kniha jako celek
  Šíma, Zdislav
  Kamenný most v Praze.
  [Stone Bridge in Prague -- a complex work of Charles IV.]
  Zlín: AcE, s.r.o., 2016. 57 s. ISBN 9788087492468
  Institucionální podpora: RVO:67985815
  Klíčová slova: history of astronomy * history od architecture * symbology of 14tf century
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269972
   
 2. 2.
  0343069 - KNAV 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Beránková, Hana - Brabcová, Markéta
  Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i.
  [Digitalization project of signed illustrations in prints from the years of 1501-1750 held in the ASL collection.]
  11. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. "Jazyk a řeč knihy". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 503-518. Opera romanica, 11. ISBN 978-80-7394-202-1.
  [4. mezinárodní seminář. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven (Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles /Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken/ Investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas y eclesiásticas) „Jazyk a řeč knihy“. Praha (CZ), 26.10.2008-29.10.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK8002119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: book illustration * book history * digitalization * symbology * allegory
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185632
   
 3. 3.
  0168835 - UDU-I 20023011 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Hlobil, Ivo
  Rytířské náhrobníky rané renesance na Slovensku a Moravě.
  [Early Renaissance Knights' Tombstones in Slovakia and Moravia.]
  Ars. 1/2/3 (2002), s. 111-125. ISSN 0044-9008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: sculpture * tombstones * symbology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065939
   
 4. 4.
  0032301 - ÚDU 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Studničková, Milada
  Sv. Václav jako scala coeli. (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně).
  [St Wenceslas as scala coeli. (To the interpretation of wall paintings at Big Tower´s staircase in Karlstein).]
  Průzkumy památek. Roč. 13, příl. (2006), s. 71-77. ISSN 1212-1487.
  [Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Praha, 05.05.2004-07.05.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Karlštejn * staircase of the Large tower * symbology of the staircase * St Wenceslas * Gothic painting
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132849
   
 5. 5.
  0030790 - FLÚ 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bakešová, Alena - Šnebergová, Irena - Vochoč, Otakar - Dvořáček, P.
  [Překlad.].
  [Translation.]
  [Lurker, M. (ed.).: Wörterbuch der Symbolik. Alfred Kröner Verlag 2005]. 614 s. -. Praha: Euromedia Group, 2005. ISBN 80-242-1588-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: symbol * symbology * symbol bearer
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131615