Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0510073 - ÚVGZ 2020 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Lukas, V. - Neudert, L. - Širůček, P. - Kraus, M. - Novák, J. - Mezera, J. - Zemek, František - Pikl, Miroslav - Žížala, D.
  Postupy tvorby aplikačních map se zohledněním variability agrochemických vlastností půdy a výnosové úrovně pozemků.
  [Creating of variable rate application maps based on the mapping of spatial variability of soil agrochemical properties and crop yield heterogeneity.]
  Interní kód: 978-80-7509-630-2 ; 2019
  Technické parametry: Metodiku schválil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pod č. j. 091371/2019
  Ekonomické parametry: Předpokládané přínosy vyplývají z podstaty variabilní aplikace hnojiv, která představuje postup racionálního využívání minerálních hnojiv při hospodaření na zemědělské půdě. Výsledky porovnání navrhovaných postupů poukázaly na význam variabilní aplikace, která se projevila optimálním členěním dávek hnojiv po pozemcích. Konkrétně se jedná o variantu, při které byly zohledňovány nejen prostorové rozdíly v obsahu živin, ale také dosahovaná výnosová úroveň a její plošná nevyrovnanost v rámci pozemků. Právě zohlednění výnosové úrovně se jeví jako podstatné, neboť umožňuje podpořit výnosné části na pozemku a naopak snížit dávku na místech s nízkou úrovní výnosu. Ekonomické hodnocení na vybraných pozemcích zemědělské společnosti Roštěnice a.s. prokázalo v případě aplikace fosforečných hnojiv snížení množství aplikovaných látek přibližně o 38%, v případě u draselných hnojiv o 60% oproti variantě uniformní aplikace.
  Certifikační orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Datum certifikace: 29.05.2019
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: soil properties * soil heterogeneity
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Obor OECD: Soil science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300628
   
 2. 2.
  0509696 - BÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ali, A. - Akhtar, K. - Teng, M. - Yan, Z. - Urbina-Cardona, N. - Müllerová, Jana - Zhou, Z.
  Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a Pinus massoniana plantation.
  Global Ecology and Conservation. Roč. 20, October (2019), s. 1-15, č. článku e00775. ISSN 2351-9894
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: forest regeneration * soil properties * plant diversity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Biodiversity conservation
  Impakt faktor: 2.751, rok: 2018
  http://hdl.handle.net/11104/0304474
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304474
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Response of understory.pdf01.9 MBJinápovolen
   
 3. 3.
  0509679 - BC 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ardestani, Masoud Mortazavi - Giska, I. - van Gestel, C.A.M.
  The effect of the earthworm Lumbricus rubellus on the bioavailability of cadmium and lead to the springtail Folsomia candida in metal-polluted field soils.
  Environmental Science and Pollution Research. Roč. 26, č. 27 (2019), s. 27816-27822. ISSN 0944-1344
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015075; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001782
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: collembola * earthworms * field soil * metal bioavailability * soil properties * toxicokinetics
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Obor OECD: Soil science
  Impakt faktor: 2.914, rok: 2018
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-019-05969-3
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300363
   
 4. 4.
  0503640 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Zemek, František - Pikl, Miroslav - Lukas, Vojtěch - Ždímal, V. - Kraus, M. - Širůček, P.
  Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat.
  [Spatial heterogeneity of selected soil properties assessed from airborne imaging spectroscopy and satellite imagery data.]
  Interní kód: 978-80-87902-25-7 ; 2019
  Technické parametry: Metodiku schválil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pod č.j. 041650/2019
  Ekonomické parametry: Ekonomické přínosy užití metodiky jsou spojeny především s uplatněním variabilní aplikace hnojiv a ochranných prostředků rostlin, mimoekonomické s ochranou půdního fondu a životního prostředí (např. cílená protierozních opatření v rámci částí pozemků). Ekonomické hodnocení lze částečně odvodit z úspor hnojiv na vybraných pozemcích zemědělské společnosti Rostěnice a.s. Na základě výnosového potenciálu pozemků, do kterého vstupuje hlavně zastoupení obsahu půdního uhlíku a jílů, prokázalo v případě aplikace fosforečných hnojiv snížení množství aplikovaných látek přibližně o 38 %, v případě draselných hnojiv o 60 % oproti variantě uniformní aplikace. Z toho asi polovina může připadat na znalost prostorového rozložení uhlíku a jílových minerálů jako základu sorpčního komplexu půd.
  Certifikační orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Datum certifikace: 18.03.2019
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: soil properties, soil heterogeneity * soil heterogeneity * remote sensing
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Obor OECD: Soil science
  http://www.czechglobe.cz/wp-content/uploads/2019/03/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295457
   
 5. 5.
  0495234 - ÚVGZ 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Besnard, S. - Carvalhaisa, N. - Arain, A. - Black, A. - de Bruin, S. - Buchmann, N. - Cescatti, A. - Chen, J. - Clevers, J. G. P. W. - Desai, A. R. - Gough, C. M. - Havránková, Kateřina - Herold, M. - Hörtnagl, L. - Jung, M. - Knohl, A. - Kruijt, B. - Foltýnová, Lenka - Law, B. E. - Lindroth, A. - Noormets, A. - Roupsard, O. - Steinbrecher, R. - Varlagin, A. - Vincke, C. - Reichstein, M.
  Quantifying the effect of forest age in annual net forest carbon 2 balance.
  Environmental Research Letters. Roč. 13, č. 12 (2018), č. článku 124018. ISSN 1748-9326
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: carbon cycle * eddy covariance * net ecosystem production * empirical modelling * forest age * climate * soil properties
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 6.192, rok: 2018
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaeaeb
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289177
   
 6. 6.
  0481293 - ÚSMH 2020 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klimeš, Jan
  Session Introduction—Landslides in Natural Environment.
  Advancing Culture of Living with Landslides. Cham: Springer, 2017 - (Mikoš, M.; Vilímek, V.; Yin, Y.; Sassa, K.), s. 171-172. ISBN 978-3-319-53482-4.
  [World Landslide Forum /4./. Ljubljana (SI), 29.05.2017-02.06.2017]
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: landslides * site investigations * permafrost degradation * soil properties
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Obor OECD: Physical geography
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-53483-1_19
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276876
   
 7. 7.
  0463682 - ÚVGZ 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Salo, T. - Palosuo, T. - Kersebaum, K. C. - Nendel, C. - Angulo, C. - Ewert, F. - Bindi, M. - Calanca, P. - Klein, T. - Moriondo, M. - Ferrise, R. - Olesen, J. E. - Patil, R. H. - Ruget, F. - Takáč, J. - Hlavinka, Petr - Trnka, Miroslav - Rötter, R. P.
  Comparing the performance of 11 crop simulation models in predicting yield response to nitrogen fertilization.
  Journal of Agricultural Science. Roč. 154, č. 7 (2016), s. 1218-1240. ISSN 0021-8596
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415; GA MZe QJ1310123; GA MŠk(CZ) LD13030
  GRANT EU: European Commission(XE) 268277; European Commission(XE) 292944
  Institucionální podpora: RVO:67179843
  Klíčová slova: Northern growing conditions * climate change impacts * spring barley * system simulations * soil properties * winter-wheat * dynamics * growth
  Kód oboru RIV: GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
  Impakt faktor: 1.291, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262788
   
 8. 8.
  0447646 - ÚOCHB 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bourguignon, T. - Drouet, T. - Šobotník, J. - Hanus, Robert - Roisin, Y.
  Influence of Soil Properties on Soldierless Termite Distribution.
  PLoS ONE. Roč. 10, č. 8 (2015), e0135341/1-e0135341/11. E-ISSN 1932-6203
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: tropical termites * soil-feeding termites * soil properties * soil preference
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.057, rok: 2015
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135341
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249434
   
 9. 9.
  0424598 - GLÚ 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Žigová, Anna - Šťastný, Martin - Hladil, Jindřich
  Mineral composition of Rendzic Leptosols in protected areas of the Czech Republic.
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 11, č. 1 (2014), s. 77-88. ISSN 1214-9705
  Grant CEP: GA ČR GAP210/10/2351
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: limestones * soil development * Rendzic Leptosols * process of humification * mineral composition * soil properties
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Impakt faktor: 0.389, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0230658
   
 10. 10.
  0396216 - GLÚ 2014 CZ cze A - Abstrakt
  Žigová, Anna - Šťastný, Martin
  Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů.
  Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita, 2013 - (Sáňková, E.; Pospíšilová, L.; Hybler, V.; Vlček, V.). s. 85-85. ISBN ISBN 978-80-7375-796-0.
  [Pedologické dny /16./. 04,09.2013-06.09.2013, Milovy]
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: stagnosol * permocarbon * soil properties * land use change
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224048