Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0503640 - UEK-B 2019 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Zemek, František - Pikl, Miroslav - Lukas, Vojtěch - Ždímal, V. - Kraus, M. - Širůček, P.
  Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat.
  [Spatial heterogeneity of selected soil properties assessed from airborne imaging spectroscopy and satellite imagery data.]
  Interní kód: 978-80-87902-25-7 ; 2019
  Technické parametry: Metodiku schválil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pod č.j. 041650/2019
  Ekonomické parametry: Ekonomické přínosy užití metodiky jsou spojeny především s uplatněním variabilní aplikace hnojiv a ochranných prostředků rostlin, mimoekonomické s ochranou půdního fondu a životního prostředí (např. cílená protierozních opatření v rámci částí pozemků). Ekonomické hodnocení lze částečně odvodit z úspor hnojiv na vybraných pozemcích zemědělské společnosti Rostěnice a.s. Na základě výnosového potenciálu pozemků, do kterého vstupuje hlavně zastoupení obsahu půdního uhlíku a jílů, prokázalo v případě aplikace fosforečných hnojiv snížení množství aplikovaných látek přibližně o 38 %, v případě draselných hnojiv o 60 % oproti variantě uniformní aplikace. Z toho asi polovina může připadat na znalost prostorového rozložení uhlíku a jílových minerálů jako základu sorpčního komplexu půd.
  Certifikační orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Datum certifikace: 18.03.2019
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: soil properties, soil heterogeneity * soil heterogeneity * remote sensing
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Obor OECD: Soil science
  http://www.czechglobe.cz/wp-content/uploads/2019/03/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295457
   
 2. 2.
  0495234 - UEK-B 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Besnard, S. - Carvalhaisa, N. - Arain, A. - Black, A. - de Bruin, S. - Buchmann, N. - Cescatti, A. - Chen, J. - Clevers, J. G. P. W. - Desai, A. R. - Gough, C. M. - Havránková, Kateřina - Herold, M. - Hörtnagl, L. - Jung, M. - Knohl, A. - Kruijt, B. - Foltýnová, Lenka - Law, B. E. - Lindroth, A. - Noormets, A. - Roupsard, O. - Steinbrecher, R. - Varlagin, A. - Vincke, C. - Reichstein, M.
  Quantifying the effect of forest age in annual net forest carbon 2 balance.
  Environmental Research Letters. Roč. 13, č. 12 (2018), č. článku 124018. ISSN 1748-9326
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: carbon cycle * eddy covariance * net ecosystem production * empirical modelling * forest age * climate * soil properties
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 6.192, rok: 2018
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaeaeb
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289177
   
 3. 3.
  0481293 - USMH-B 2020 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klimeš, Jan
  Session Introduction—Landslides in Natural Environment.
  Advancing Culture of Living with Landslides. Cham: Springer, 2017 - (Mikoš, M.; Vilímek, V.; Yin, Y.; Sassa, K.), s. 171-172. ISBN 978-3-319-53482-4.
  [World Landslide Forum /4./. Ljubljana (SI), 29.05.2017-02.06.2017]
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: landslides * site investigations * permafrost degradation * soil properties
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Obor OECD: Physical geography
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276876
   
 4. 4.
  0463682 - UEK-B 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Salo, T. - Palosuo, T. - Kersebaum, K. C. - Nendel, C. - Angulo, C. - Ewert, F. - Bindi, M. - Calanca, P. - Klein, T. - Moriondo, M. - Ferrise, R. - Olesen, J. E. - Patil, R. H. - Ruget, F. - Takáč, J. - Hlavinka, Petr - Trnka, Miroslav - Rötter, R. P.
  Comparing the performance of 11 crop simulation models in predicting yield response to nitrogen fertilization.
  Journal of Agricultural Science. Roč. 154, č. 7 (2016), s. 1218-1240. ISSN 0021-8596
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415; GA MZe QJ1310123; GA MŠk(CZ) LD13030
  GRANT EU: European Commission(XE) 268277; European Commission(XE) 292944
  Institucionální podpora: RVO:67179843
  Klíčová slova: Northern growing conditions * climate change impacts * spring barley * system simulations * soil properties * winter-wheat * dynamics * growth
  Kód oboru RIV: GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
  Impakt faktor: 1.291, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262788
   
 5. 5.
  0447646 - UOCHB-X 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bourguignon, T. - Drouet, T. - Šobotník, J. - Hanus, Robert - Roisin, Y.
  Influence of Soil Properties on Soldierless Termite Distribution.
  PLoS ONE. Roč. 10, č. 8 (2015), e0135341/1-e0135341/11. E-ISSN 1932-6203
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: tropical termites * soil-feeding termites * soil properties * soil preference
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.057, rok: 2015
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135341
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249434
   
 6. 6.
  0424598 - GLU-S 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Žigová, Anna - Šťastný, Martin - Hladil, Jindřich
  Mineral composition of Rendzic Leptosols in protected areas of the Czech Republic.
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 11, č. 1 (2014), s. 77-88. ISSN 1214-9705
  Grant CEP: GA ČR GAP210/10/2351
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: limestones * soil development * Rendzic Leptosols * process of humification * mineral composition * soil properties
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Impakt faktor: 0.389, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0230658
   
 7. 7.
  0396216 - GLU-S 2014 CZ cze A - Abstrakt
  Žigová, Anna - Šťastný, Martin
  Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů.
  Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita, 2013 - (Sáňková, E.; Pospíšilová, L.; Hybler, V.; Vlček, V.). s. 85-85. ISBN ISBN 978-80-7375-796-0.
  [Pedologické dny /16./. 04,09.2013-06.09.2013, Milovy]
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: stagnosol * permocarbon * soil properties * land use change
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224048
   
 8. 8.
  0391881 - GLU-S 2014 DE eng A - Abstrakt
  Jirků, V. - Kodešová, R. - Nikodem, A. - Mühlhanselová, M. - Žigová, Anna
  Temporal variability of selected chemical and physical propertires of topsoil of three soil types.
  Geophysical Research Abstracts. Roč. 15, - (2013). ISSN 1607-7962.
  [EGU General Assembly /10./. 07.04.2013-12.04.2013, Vienna]
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/0434
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: soil properties * soil types * temporal variability
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-7650-1.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0220857
   
 9. 9.
  0388351 - BC-A 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Smykla, J. - Iakovenko, N. - Devetter, Miloslav - Kaczmarek, Ł.
  Diversity and distribution of tardigrades in soils of Edmonson Point (Northern Victoria Land, continental Antarctica).
  Czech Polar Reports. Roč. 2, č. 2 (2012), s. 61-70. ISSN 1805-0689
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: biodiversity * Tardigrada * soil biota * soil properties
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219758
   
 10. 10.
  0387785 - UTAM-F 2013 RIV SG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Koudelka, Petr
  Constructive Similarity of Soils.
  5th APS on Structural Reliability and Its Application – Sustainable Civil Infrastructures. Singapore: Design, CRC a iTEK CMS Web solutions, 2012 - (Phoon, K.; Beer, M.; Quek, S.; Pang, S.), s. 206-211. ISBN 978-981-07-2218-0.
  [APS on Structural Reliability and Its Application – Sustainable Civil Infrastructures /5./. Singapore (SG), 23.05.2012-25.05.2012]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GAP105/11/1160
  Program:GA
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: model similarity * database of soil properties * soil similarity characteristic * statistical analysis * ultimate limit states
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216802