Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0585277 - MBÚ 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hanč, A. - Dume, B. - Hřebečková, T. - Michal, P. - Hrčka, M. - Němcová, Kateřina - Grasserová, Alena - Cajthaml, Tomáš
  The fate of pharmaceuticals and personal care products during composting of sewage sludge.
  Sustainable Chemistry and Pharmacy. Roč. 38, April 2024 (2024), č. článku 101498. E-ISSN 2352-5541
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1910095
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: trace organic contaminants * waste-water * anaerobic-digestion * pig manure * micropollutants * ppcps * stabilization * degradation * biosolids * emissions * Composting * Pharmaceutical residues * Sewage sludge * Straw pellets
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 6, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352554124000731?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0353108
   
   
 2. 2.
  0584780 - ÚCHP 2024 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Moško, Jaroslav - Farták, J. - Hušek, Matěj - Pohořelý, Michael
  FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ČISTÍRENSKÝCH KALŮ ZE SUŠÁREN PROVOZOVANÝCH NA ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD V ČR.
  [PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SEWAGE SLUDGE FROM DRYING PLANTS OPERATED AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE CZECH REPUBLIC.]
  Zborník prednášok a posterov 31. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2024 - (Bodík, I.; Varjúová, D.; Hutňan, M.), s. 155-161. ISBN 978-80-973196-4-9.
  [konferencia KALY A ODPADY 2024 /31./. Senec (SK), 21.03.2024-22.03.2024]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK05020001
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * drying * wastewater treatment plant
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352628
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKM_C250i24040213540.pdf1414.5 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0584777 - ÚCHP 2024 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hušek, Matěj - Semerád, Jaroslav - Skoblia, S. - Moško, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pohořelý, Michael
  ODSTRAŇOVÁNÍ PER- A POLYFLUOROVANÝCH LÁTEK PŘI PYROLÝZE ČISTÍRENSKÝCH KALŮ.
  [REMOVAL OF PER- AND POLYFLUORINATED SUBSTANCES DURING PYROLYSIS OF SEWAGE SLUDGE.]
  Zborník prednášok a posterov 31. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2024 - (Bodík, I.; Varjúová, D.; Hutňan, M.), s. 150-154. ISBN 978-80-973196-4-9.
  [konferencia KALY A ODPADY 2024 /31./. Senec (SK), 21.03.2024-22.03.2024]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * carbonization * PFAS * organic fluorine
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352624
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKM_C250i24040213530.pdf1460.1 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0584759 - ÚCHP 2025 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hušek, Matěj - Semerád, Jaroslav - Skoblia, S. - Moško, Jaroslav - Kukla, J. - Beňo, Z. - Jeremiáš, Michal - Cajthaml, Tomáš - Komárek, M. - Pohořelý, Michael
  Removal of per- and polyfuoroalkyl substances and organic fuorine from sewage sludge and sea sand by pyrolysis.
  Biochar. Roč. 6, č. 1 (2024), č. článku 31. ISSN 2524-7972
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022; GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971 ; RVO:61389021
  Klíčová slova: sewage sludge * PFAS * pyrolysis * carbonization * organic fluorine
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UFP-V)
  Impakt faktor: 12.7, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-024-00322-5
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352603
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  s42773-024-00322-5-1.pdf11.6 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 5. 5.
  0584143 - ÚFP 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sikarwar, Vineet Singh - Mašláni, Alan - Van Oost, G. - Fathi, Jafar - Hlína, Michal - Mates, Tomáš - Pohořelý, M. - Jeremiáš, Michal
  Integration of thermal plasma with CCUS to valorize sewage sludge.
  Energy. Roč. 288, February (2024), č. článku 129896. ISSN 0360-5442. E-ISSN 1873-6785
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK02030155; GA TA ČR(CZ) TN02000069
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/27
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: ccus * Clean energy * Gasification * sdg-7 * Sewage sludge * Thermal plasma
  Obor OECD: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Impakt faktor: 8.9, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544223032905?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352112
   
   
 6. 6.
  0582511 - ÚCHP 2024 CZ cze A - Abstrakt
  Moško, Jaroslav
  Rizika hnojení kaly pro potravní řetězec.
  [Risks of sludge fertilisation for the food chain.]
  Sborník příspěvků. Praha: Ústav konzervace potravin, SCHT Praha, 2024 - (Škorpilová, T.; Rajchl, A.). s. 26, č. článku R13. ISBN N.
  [ročník konference Food technology, food quality Nové trendy v úchově potravin /3./. 08.02.2024, Praha]
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * phosphorus * pollutants
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0350586
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKM_C250i24020912200.pdf080 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 7. 7.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Interní kód: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technické parametry: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Ekonomické parametry: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 8. 8.
  0579831 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čárský, Milan - Soukup, Karel - Kaštánek, František - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Ověřená technologie fluidního spalování kombinovaného paliva z ČK a plastů z elektroodpadu ve fluidním kotli TN02000044/5-V3.
  [Verified technology for fluidised combustion of combined fuel from sewage sludge and plastics from electrical waste in a fluidised bed boiler TN02000044/5-V3.]
  Interní kód: spalování nového paliva ; 2023
  Technické parametry: Ověřená technologie se týká spalování nového paliva na bázi čistírenských kalů a odpadních plastů z elektroodpadů ve fluidním kotli v pilotním měřítku. Čistírenský kal nebo výmět odpadních vláken z papíren obsahují organické látky, případně celulózu, které navyšují energetickou hodnotu odpadového materiálu tohoto typu.
  Ekonomické parametry: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348626
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN02000044_5-V3.docx2242.7 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 9. 9.
  0579287 - ÚCHP 2024 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Pohořelý, Michael
  Pyrolýza čistírenského kalu v praxi.
  [Pyrolysis of sewage sludge in practice.]
  [Ročník semináře Kalový den /3./. Praha, 07.12.2023]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav technologie vody a prostředí
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * soil improver
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348135
   
   
 10. 10.
  0578787 - ÚCHP 2024 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Pohořelý, Michael
  Výroba pomocné půdní látky a užitného tepla z čistírenského kalu na ČOV Trutnov – Bohuslavice.
  [Production of soil improver and utility heat from sewage sludge at the Trutnov - Bohuslavice WWTP.]
  [Workshop - Aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství: Pro a proti. Praha, 23.11.2023]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * soil improver
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347700
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  CZU final.pdf23.5 MBAutorský postprintpovolen
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.