Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0567240 - ÚCHP 2023 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Šyc, Michal
  Přehled technologií pro zpracování kalů a recyklaci fosforu.
  [Overview of technologies for sludge treatment and phosphorus recycling.]
  Praha, 2022. 43 s. 2.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * sludge management * phosphorus
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338547
   
   
 2. 2.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Interní kód: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technické parametry: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Ekonomické parametry: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338195
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V021.docx112.3 MBAutorský preprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0566931 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Ověřená technologie přı́pravy a možnosti využitı́ PČK optimalizovaného paliva na bázi čistírenských a papírenských kalů s aditivem
  - TN01000048/05 – V022.
  [Proven technology for the preparation and use of optimised fuel based on cleaning and paper sludge with additive - TN01000048/05 – V022
  .]
  Interní kód: technologie přípravy nového paliva ; 2022
  Technické parametry: Vyvinutá technologie přípravy nového paliva zahrnuje třístupňový proces, při kterém se nejdříve stabilizovaný čistírenský kal z anaerobního stupně čistírenského procesu odvodní tlakovou filtrací přímo v areálu ČOV. Filtrace je s výhodou prováděna pomocí průmyslového kalolisu, přičemž obsah vody poklesne z počáteční hodnoty > 95 hm.% na zbytkovou vlhkost v rozmezí 65–75 hm.%. Následně se odvodněný čistírenský kal převeze na místo přípravy pevného paliva. Zde se suší s výhodou volně na vzduchu na krytém prostranství, na úroveň zbytkové vlhkosti odpovídající 10–15 hm.%. Poté následuje mísení v rotačním mísiči s odpadním plastovým materiálem. Po homogenizaci lze palivo použít buď přímo v zrnitém stavu (např. pro spalování ve statické vrstvě), nebo mechanicky formovat peletizací do podoby vhodné pro spalování ve fluidní vrstvě
  Ekonomické parametry: Na současném evropském trhu je využití hnědého uhlí ve větších spalovacích zdrojích spojeno s povinností platit za emisní povolenky. Vzhledem k tomu, že biopaliva na bázi kalů jsou mimo systém emisních povolenek, je přechod od hnědého uhlí spojen s úsporou emisních povolenek. Pokud se připočte cenu emisní povolenky na energii v hnědém uhlí (za předpokladu 85 EUR/tCO2 jako hodnoty, kolem které se aktuální cena pohybuje), bude získána další úspora 6 EUR/GJ. Tedy celkem úspora 14 EUR/GJ.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * waste plastic * pellet production
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338194
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V022.pdf1709.4 KBAutorský preprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0566714 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Moško, Jaroslav - Beňo, Z. - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Pohořelý, Michael
  Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů.
  [Comparison of properties of biochars based on different types of sewage sludge.]
  2022. In: Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 120-124. ISBN 978-80-214-6129-1.
  [Energie z biomasy XXII. Ledice (CZ), 06.09.2022-08.09.2022]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * sludge-char
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338016
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22023011810280.pdf43 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 5. 5.
  0565651 - ÚCHP 2023 eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Moško, Jaroslav
  Sewage sludge pyrolysis and sludge-char.
  [Green Carbon Webinar online, 15.12.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: UK Biochar Research Centre, University of Edinburgh and ENCHAR, Switzerland
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * biochar * pyrolysis * organic pollutants
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337165
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Presentation Green Carbon Webinar_Moško.pdf1829.9 KBAutorský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0565261 - ÚCHP 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Vávrová, K. - Králík, T. - Janota, L. - Šolcová, Olga - Čárský, Milan - Soukup, Karel - Vítek, M.
  Process Economy of Alternative Fuel Production from Sewage Sludge and Waste Celluloses Biomass.
  Energies. Roč. 16, č. 1 (2023), č. článku 518. E-ISSN 1996-1073
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: alternative fuel * levelised cost * sewage sludge
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Impakt faktor: 3.252, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/518
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336832
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  energies-16-00518.pdf2949.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 7. 7.
  0563916 - ÚCHP 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Králík, T. - Vávrová, K. - Janota, L. - Vítek, S. - Honus, S. - Jadlovec, M. - Wimmerová, L.
  Techno-Economic Analysis of Fluidized Bed Combustion of a Mixed Fuel from Sewage and Paper Mill Sludge.
  Energies. Roč. 15, č. 23 (2022), č. článku 8964. E-ISSN 1996-1073
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pelletizing * sewage sludge * combustion
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Impakt faktor: 3.252, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8964
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335699
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  energies-15-08964-v3.pdf01.8 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0563582 - ÚCHP 2023 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal
  Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie..
  [Legislation for sewage sludge management in selected EU countries: Germany, Austria, France.]
  Praha, 2022. 12 s. 1.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * environmental protection * eu legislation
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335489
   
   
 9. 9.
  0563384 - ÚCHP 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Hejtmánek, Vladimír - Soukup, Karel - Honus, S. - Jadlovec, M.
  Fluidized bed combustion of mixed sewage and paper mill sludge.
  Fuel. (2022). ISSN 0016-2361. E-ISSN 1873-7153
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * paper mill sludge * combustion * peletizing
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Impakt faktor: 8.035, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335362
   
   
 10. 10.
  0563165 - ÚCHP 2023 eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Pohořelý, Michael
  Effect of pyrolysis conditions on sludge-char properties and its soil application with regard to legislation of the Czech Republic.
  [Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar /1./. Malmö, 11.10.2022-12.10.2022]
  Způsob prezentace: Prezentace
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * biochar
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335205