Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0556001 - FZÚ 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Domonkos, M. - Jackivová, Rajisa - Pathó, A.
  Image analysis algorithm for the verification of hexagonal symmetry in spherical nanostructures.
  Microelectronic Engineering. Roč. 251, Jan (2022), č. článku 111635. ISSN 0167-9317. E-ISSN 1873-5568
  Grant CEP: GA MŠk LM2018110
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: image analysis * nanosphere lithography * defect detection * hexagonal ordering * scanning electron microscopy * Python
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Impakt faktor: 2.523, rok: 2020
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330401
   
   
 2. 2.
  0555368 - ÚACH 2022 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Hradil, David - Hradilová, J. - Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva
  Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství.
  [Application of Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) in the field of miniatures´ analysis: methodology for specific use in miniature painting research.]
  Interní kód: 3/2022 ; 2022
  Technické parametry: Technické provedení materiálového průzkumu miniatur je rozšířeno o komplementární užití EREM-EDS vedle v praxi běžné XRF, a to na základě certifikovaného postupu Ministerstva kultury ČR č. 234.
  Ekonomické parametry: Metodika významně rozšiřuje metody neinvazivního výzkumu miniatur bez nutnosti odběru vzorku, tato rozšířená znalost o materiálech a technologiích je významným příspěvkem ke zhodnocení sbírek miniatur v ČR.
  Certifikační orgán: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1. Datum certifikace: 04.01.2022
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Klíčová slova: environmental scanning electron microscopy * non-invasive analysis * portrait miniature * EDS analysis * ivory
  Obor OECD: Analytical chemistry
  https://invenio.nusl.cz/record/455137
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329886
   
   
 3. 3.
  0554916 - ÚMCH 2023 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Malý, M. - Riedel, Tomáš - Štikarová, J. - Suttnar, J. - Kotlín, R. - Hajsl, M. - Toušek, P. - Kaufmanová, J. - Kucerka, O. - Weisel, J. W. - Dyr, J. E.
  Incorporation of fibrin, platelets, and red blood cells into a coronary thrombus in time and space.
  Thrombosis and Haemostasis. Roč. 122, č. 3 (2022), s. 434-444. ISSN 0340-6245. E-ISSN 2567-689X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP205/12/G118; GA ČR(CZ) GA19-02739S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: coronary * aspiration thrombectomy * scanning electron microscopy
  Obor OECD: Hematology
  Impakt faktor: 5.249, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1739193
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330724
   
   
 4. 4.
  0551125 - ÚPT 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Konvalina, Ivo - Paták, Aleš - Zouhar, Martin - Müllerová, Ilona - Fořt, Tomáš - Unčovský, M. - Materna-Mikmeková, Eliška
  Quantification of stem images in high resolution sem for segmented and pixelated detectors.
  Nanomaterials. Roč. 12, č. 1 (2022), č. článku 71. E-ISSN 2079-4991
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/6
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: STEM segmented detector * pixelated detector * scanning electron microscopy * Monte Carlo simulations * ray tracing * quantitative imaging
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Impakt faktor: 5.076, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2079-4991/12/1/71
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326569
   
   
 5. 5.
  0551118 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krzyžánek, Vladislav - Láznička, Tomáš - Kolouch, A. - Mrázová, T. - Horodyský, P.
  Detektor STEM.
  [STEM detector.]
  Interní kód: APL-2021-15 ; 2021
  Technické parametry: Retraktabilní scintilační detektor STEM je navržen pro instalaci ke skenovacím elektronovým mikroskopům (SEM) za účelem detekce signálních elektronů prošlých, resp. rozptýlených průchodem skrz tenký vzorek. Detektor obsahuje tělo detektoru s výškově nastavitelnou přírubou o průměru 158 mm s velmi jemným posuvem o maximálním rozsahu 180 mm. Detektor obsahuje dvě na sobě nezávislé jednotky, které jsou spolu pevně spojené: jedna pro detekci rozptýlených elektronů do větších úhlů (ADF, annular dark-field) a druhá pro detekci zejména nerozptýlených elektronů (BF, bright-field). Rozsah sběrných úhlů je pro ADF cca 13-280 mrad, pro BF cca do 13 mrad (přesné hodnoty závisí na přesné poloze detektoru a pracovní vzdálenosti). Každá jednotka je složena ze světlovodu, na jehož jednom konci je velmi rychlý scintilátor a na druhém konci je fotonásobič s řídící elektronikou a zesilovači signálu. Součástí STEM detektoru je Faradayova klec pro přesné měření proudu svazku dopadajícího na vzorek, který umožňuje následné kvantitativní zobrazování pomocí obou STEM segmentů ADF a BF. Funkčnost funkčního vzorku byla ověřena v SEM Magellan 400/L (Thermo Fisher Scientific) v kombinaci s externí skenovací jednotkou DISS5 (Point elektronic) na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., vlk@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV30271
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: STEM * scanning electron microscopy * electron detection * quantitative imaging
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326560
   
   
 6. 6.
  0549979 - ÚPT 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Mika, Filip
  SMV-2021-36: Vypracování metodiky pro morfologickou analýzu experimentálních a archeologických vzorků kostí na rastrovacím elektronovém mikroskopu.
  [SMV-2021-36: Method for morphological analysis of experimental and archeological bone samples using a scanning electronmicroscope.]
  Brno: Univerzita Hradec Králové, 2021. 20 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: morphology * scanning electron microscopy * low-voltage electron microscopy
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325860
   
   
 7. 7.
  0549519 - ÚJF 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Cutroneo, Mariapompea - Havránek, Vladimír - Macková, Anna - Malinský, Petr - Silipigni, L. - Slepička, P. - Fajstavr, D. - Torrisi, L.
  Synthesis of Porous Polydimethylsiloxane Gold Nanoparticles Composites by a Single Step Laser Ablation Process.
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 22, č. 22 (2021), č. článku 12155. E-ISSN 1422-0067
  Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001812; GA ČR GA19-02482S; GA MŠk LM2015056
  Výzkumná infrastruktura: CANAM II - 90056
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: absorbance * curing time * laser ablation in medium * nanoparticles * Polydimethylsiloxane * porous composite * scanning electron microscopy
  Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  Impakt faktor: 5.923, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/ijms222212155
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325514
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0549519.pdf03.8 MBOpen Access - CC licenceAutorský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0547378 - ÚFM 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Fintová, Stanislava - Trško, L. - Chlup, Zdeněk - Pastorek, F. - Kajánek, D. - Kunz, Ludvík
  Fatigue Crack Initiation Change of Cast AZ91 Magnesium Alloy from Low to Very High Cycle Fatigue Region.
  Materials. Roč. 14, č. 21 (2021), č. článku 6245. E-ISSN 1996-1944
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Mg * fatigue mechanism * microstructure * focused ion beam (FIB) * scanning electron microscopy (SEM)
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 3.623, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6245
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323883
   
   
 9. 9.
  0544636 - ÚFM 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kunčická, Lenka - Jambor, Michal - Weiser, Adam - Dvořák, Jiří
  Structural Factors Inducing Cracking of Brass Fittings.
  Materials. Roč. 14, č. 12 (2021), č. článku 3255. E-ISSN 1996-1944
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: brass * cracking * FEM * scanning electron microscopy * transmission electron microscopy * microhardness
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 3.623, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/12/3255
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322409
   
   
 10. 10.
  0544164 - ÚPT 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hemala, V. - Kment, P. - Tihlaříková, Eva - Neděla, Vilém - Malenovský, I.
  External structures of the metathoracic scent gland efferent system in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha).
  Arthropod Structure & Development. Roč. 63, July (2021), č. článku 101058. ISSN 1467-8039. E-ISSN 1873-5495
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-03909S
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: insect thorax * Spiracle * Eutrichophora * scanning electron microscopy * comparative morphology * phylogeny
  Obor OECD: Entomology
  Impakt faktor: 2.010, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803921000323
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321212