Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0567472 - BC 2023 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
  Vancová, Marie - Horodyský, P. - Kolouch, A. - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL detector.
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: Cathodoluminescence * scanning electron microscopy * biological specimens * Katodoluminescence * skenovací elektronový mikroskop * biologické vzorky
  Obor OECD: Biophysics; Biophysics (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338722
   
   
 2. 2.
  0567425 - ÚACH 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Širillová, Z. - Hradilová, J. - Pech, M. - Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Neděla, Vilém - Hradil, David
  Gold nanoparticles in painted miniatures on ivory: Non-invasive evidence and characterisation.
  Dyes and Pigments. Roč. 210, FEB (2023), č. článku 111015. ISSN 0143-7208. E-ISSN 1873-3743
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Klíčová slova: Portrait miniature * Purple of Cassius * Gold nanoparticles * X-ray fluorescence * X-ray diffraction * Environmental scanning electron microscopy
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 5.122, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2022.111015
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338762
   
   
 3. 3.
  0567320 - ÚPT 2023 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Boriová, S. - Outram, A. - Pokorná, Zuzana - Sázelová, Sandra
  Bone Fractures under the Microscope. An Experimental Approach to Mid-Upper Paleolithic Faunal Remains.
  Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Roč. 69, č. 2 (2022), s. 187-204. ISSN 0560-2793
  Institucionální podpora: RVO:68081731 ; RVO:68081758
  Klíčová slova: scanning electron microscopy (SEM) * histology * fracture freshness index (FFI) * fracture surface pattern * micro-cracking * Pavlov I
  Obor OECD: Archaeology
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=29515
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338583
   
   
 4. 4.
  0566202 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Řiháček, Tomáš
  Modifikovaný držák standardních silikon-nitridových membrán pro tubus Elstar.
  [Modified holder for standard silicon nitride membranes for Elstar SEM tube.]
  Interní kód: APL-2022-14 ; 2022
  Technické parametry: Původní tyč držáku aperturního stripu je opatřena prodloužením o délce cca 45 mm tak, aby silikon-nitridové membrány mohly být umístěny do optické osy tubusu elektronového mikroskopu. Původní zakončení tyče je nahrazeno novým lůžkem na clonky, které je vybaveno třemi kapsami pro umístění membrán standardních rozměrů – kruhový křemíkový čip o průměru cca 3 mm a tloušťce cca 0.2 mm. Kapsy jsou dále vybaveny manipulačními drážkami, které umožňují bezpečné uchopení čipů do pinzety. Krycí plech o tloušťce 0.2 mm upevněný dvěma šrouby zajistí pevné uchycení membrán, zabraňuje jejich nežádoucímu pohybu, přičemž otvory v plechu odpovídají standardizovaným pozicím clon. To umožňuje volbu pozice pomocí manipulačního mechanismu držáku.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem vědeckého využití s vědeckým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Scanning electron microscopy * beam shaping * diffraction
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337631
   
   
 5. 5.
  0565850 - ÚPT 2023 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Mika, Filip
  SMV-2022-04: Vypracování metodiky pro morfologickou a prvkovou analýzu experimentálních a archeologických vzorků kostí a sedimentů na rastrovacím elektronovém mikroskopu.
  [SMV-2022-04: Method for morphological and elemental analysis of experimental and archeological bone and sediment samples using a scanning electronmicroscope.]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., 2022. 4 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: morphology * scanning electron microscopy * low-voltage electron microscopy
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337341
   
   
 6. 6.
  0565357 - ÚPT 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Berková, Z. - Zacharovová, K. - Pátiková, A. - Leontovyc, I. - Hladíková, Z. - Červený, D. - Tihlaříková, Eva - Neděla, Vilém - Girman, P. - Jirák, D. - Saudek, F.
  Decellularized Pancreatic Tail as Matrix for Pancreatic Islet Transplantation into the Greater Omentum in Rats.
  Journal of Functional Biomaterials. Roč. 13, č. 4 (2022), č. článku 171. ISSN 2079-4983
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-25799S
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: pancreas decellularization * splenic vein perfusion * extracellular matrix skeletons * transplantation into the omentum * advanced environmental scanning electron microscopy
  Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
  Impakt faktor: 4.901, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2079-4983/13/4/171
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336910
   
   
 7. 7.
  0558748 - ÚMCH 2023 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Šlouf, Miroslav - Lednický, František - Wandrol, P. - Vacková, T.
  Polymer surface morphology: characterization by electron microscopies.
  Polymer Surface Characterization. Berlin: De Gruyter, 2022 - (Sabbatini, L.; De Giglio, E.), s. 239-279. ISBN 978-3-11-070104-3
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer morphology * scanning electron microscopy * surface characterization
  Obor OECD: Polymer science
  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110701098-007/html
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338355
   
   
 8. 8.
  0556001 - FZÚ 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Domonkos, M. - Jackivová, Rajisa - Pathó, A.
  Image analysis algorithm for the verification of hexagonal symmetry in spherical nanostructures.
  Microelectronic Engineering. Roč. 251, Jan (2022), č. článku 111635. ISSN 0167-9317. E-ISSN 1873-5568
  Výzkumná infrastruktura: CzechNanoLab - 90110
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: image analysis * nanosphere lithography * defect detection * hexagonal ordering * scanning electron microscopy * Python
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Impakt faktor: 2.662, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.mee.2021.111635
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330401
   
   
 9. 9.
  0555368 - ÚACH 2022 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Hradil, David - Hradilová, J. - Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva
  Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství.
  [Application of Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) in the field of miniatures´ analysis: methodology for specific use in miniature painting research.]
  Interní kód: 3/2022 ; 2022
  Technické parametry: Technické provedení materiálového průzkumu miniatur je rozšířeno o komplementární užití EREM-EDS vedle v praxi běžné XRF, a to na základě certifikovaného postupu Ministerstva kultury ČR č. 234.
  Ekonomické parametry: Metodika významně rozšiřuje metody neinvazivního výzkumu miniatur bez nutnosti odběru vzorku, tato rozšířená znalost o materiálech a technologiích je významným příspěvkem ke zhodnocení sbírek miniatur v ČR.
  Certifikační orgán: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1. Datum certifikace: 04.01.2022
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Klíčová slova: environmental scanning electron microscopy * non-invasive analysis * portrait miniature * EDS analysis * ivory
  Obor OECD: Analytical chemistry
  https://invenio.nusl.cz/record/455137
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329886
   
   
 10. 10.
  0554916 - ÚMCH 2023 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Malý, M. - Riedel, Tomáš - Štikarová, J. - Suttnar, J. - Kotlín, R. - Hajsl, M. - Toušek, P. - Kaufmanová, J. - Kucerka, O. - Weisel, J. W. - Dyr, J. E.
  Incorporation of fibrin, platelets, and red blood cells into a coronary thrombus in time and space.
  Thrombosis and Haemostasis. Roč. 122, č. 3 (2022), s. 434-444. ISSN 0340-6245. E-ISSN 2567-689X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP205/12/G118; GA ČR(CZ) GA19-02739S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: coronary * aspiration thrombectomy * scanning electron microscopy
  Obor OECD: Hematology
  Impakt faktor: 6.681, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1739193
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330724