Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0504943 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mžourková, Hana
  K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících.
  [Treatment of Meaning of Indefinite Pronouns in Czech and Slovenian Monolingual Dictionaries.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 343-349. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: dictionary * pronoun * indefinity * treatment of meaning
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296503
   
 2. 2.
  0492333 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mžourková, Hana
  Takový dobrák!
  Vesmír. Roč. 95, č. 10 (2016), s. 604. ISSN 0042-4544
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: demonstrative pronoun * lexicography * non-deictic function
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-10/takovy-dobrak.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286051
   
 3. 3.
  0486626 - ÚJČ 2018 CZ cze A - Abstrakt
  Veselý, Vojtěch
  K významům a funkcím reflexivního prvku si.
  [On the Meanings and Functions of the Reflexive Morpheme si.]
  Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016 - (Lišková, M.; Vodrážková, V.; Děngeová, Z.). s. 77-78. ISBN 978-80-88211-02-0.
  [Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. 29.11.2016-30.11.2016, Praha]
  Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
  Klíčová slova: accusative case * dative case * reflexive morpheme * reflexive pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/Workshop.sbornik-s.1-80_red.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281663
   
 4. 4.
  0483519 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mžourková, Hana
  K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten.
  [Lexicographic processing of non-deictic functions of the demonstrative pronoun ten.]
  Nová čeština doma a ve světě. -, Č. 2 (2017), s. 49-55. ISSN 1805-367X
  Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
  Klíčová slova: demonstrative pronoun * reference * non-deictic function * lexeme * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://ncds.ff.cuni.cz/cs/magazin/2017-2/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278799
   
 5. 5.
  0471921 - ÚJČ 2017 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Štícha, František
  Die deutschen Ausdrücke irgendein und irgendwann und ihre tschechischen Äquivalente.
  [The german words irgendein and irgendwann and their Czech counterparts.]
  Linguistica Pragensia. Roč. 26, č. 1 (2016), s. 19-34. ISSN 0862-8432
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: indefinite * pronoun * corpus * contrastive * German * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269598
   
 6. 6.
  0464490 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pergler, Jiří
  K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní.
  [On the so-called accusative se in Czech: A (not only) diachronic perspective.]
  Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 2 (2016), s. 102-122. ISSN 0037-7031
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: reflexive form * pronoun * morpheme * particle * categorization * diachrony * grammaticalization * Old Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263377
   
 7. 7.
  0440118 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Luboš
  K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině.
  [Remarks on the (non)existence of word form se (pronoun in accusative case) in the contemporary Czech language.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 5, č. 4 (2013), s. 308-317. ISSN 1803-876X
  Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: reflexive * word form se * accusative case * enclitics * pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243243
   
 8. 8.
  0372380 - ÚJČ 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čmejrková, Světla
  Posesivní reflexivizace: zájmeno svůj, jeho užití a významy.
  [Possessive reflexivization: the pronoun svůj, its use and meanings.]
  Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011 - (Štícha, F.), s. 655-686. ISBN 978-80-200-1845-8
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: reflexive pronoun * meaning * possessivity
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205712
   
 9. 9.
  0372178 - ÚJČ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Vojtěch
  Obojí, oboje, obé, všechno.
  [The deictic words obojí, oboje, obé and všechno.]
  Naše řeč. Roč. 94, č. 4 (2011), s. 181-193. ISSN 0027-8203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610521
  Klíčová slova: quantification of textual structure * referential quantification * substantivizzed numeral * substantivized pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205553
   
 10. 10.
  0372112 - ÚJČ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čmejrková, Světla - Daneš, F.
  O dvou (a více typech) parataktického spojení vztažných vět.
  [On two (or more) types of paratactic connection of relative clauses.]
  Naše řeč. Roč. 94, č. 1 (2011), s. 14-33. ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: complex sentence * relative clause * parataxis * hypotaxis * relative pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205500