Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0471921 - UJC-A 2017 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Štícha, František
  Die deutschen Ausdrücke irgendein und irgendwann und ihre tschechischen Äquivalente.
  [The german words irgendein and irgendwann and their Czech counterparts.]
  Linguistica Pragensia. Roč. 26, č. 1 (2016), s. 19-34. ISSN 0862-8432
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: indefinite * pronoun * corpus * contrastive * German * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269598
   

 2. 2. 0464490 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pergler, Jiří
  K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní.
  [On the so-called accusative se in Czech: A (not only) diachronic perspective.]
  Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 2 (2016), s. 102-122. ISSN 0037-7031
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: reflexive form * pronoun * morpheme * particle * categorization * diachrony * grammaticalization * Old Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263377
   

 3. 3. 0440118 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Luboš
  K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině.
  [Remarks on the (non)existence of word form se (pronoun in accusative case) in the contemporary Czech language.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 5, č. 4 (2013), s. 308-317. ISSN 1803-876X
  Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: reflexive * word form se * accusative case * enclitics * pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243243
   

 4. 4. 0356397 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štícha, František
  Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů.
  [On the usage of pronoun já (I): a corpus analysis.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 227-232. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: syntax * pronoun * corpus
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194927
   

 5. 5. 0050160 - UJC-A 2007 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čmejrková, Světla
  Variation in academic discourse: the authorial presence.
  [Variantnost v akademickém diskurzu: přítomnost autora.]
  Wissenschaftliches Schreiben abseits des englischen „Mainstreams“. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007 - (Doleschal, U.; Gruber, H.), s. 21-57. ISBN 3-631-54232-1.
  [Wissenschaftliches Schreiben abseits des englischen „Mainstreams“. Klagenfurt (AT), 24.10.2004-26.10.2004]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA405/06/1468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Czech * scientific discourse * pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140367
   

 6. 6. 0027963 - UJC-A 2011 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uhlířová, Ludmila
  O "nepřesné" anafoře.
  [On anaphora.]
  Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004 - (Karlík, P.), s. 155-163. ISBN 80-210-3595-1.
  [Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno - Šlapanice (CZ), 04.11.2004-06.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA405/03/0377
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
  Klíčová slova: corpus * anaphora * pronoun
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117971