Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0545659 - FLÚ 2022 CZ cze R - Recenze
  Bierhanzl, Jan
  Nenásilí jako ideál a praxe [Recenze].
  [Nonviolence as an Ideal and Praxis [Review].]
  [BUTLER, Judith.: The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind. London: Verso, 2020, 224 s.]. Kontradikce/Contradictions. Roč. 4, č. 1 (2020), s. 211-215. ISSN 2570-7485
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Political Philosophy * Ethics * Violence * Nonviolence * Judith Butler
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:f4e61130-d299-4eba-8266-77f3d29345ca?article=uuid:6fded198-6707-4cc1-bf51-6fdc229fde63
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322328
   
   
 2. 2.
  0538053 - FLÚ 2021 RIV CZ cze T - Překlad
  Kreuzzieger, Milan
  Kapitola 1. Cesta lidské autority: teoretické základy konfuciánského konstitucionalismu a tříkomorového parlamentu [Překlad].
  [Chapter 1. The Way of Human Authority: Theoretical Foundations of Confucian Constitutionalism and the Three-Chamber Parliament [Translation].]
  [QING, Jiang.: A Confucian Constitutional Order: How China’s Ancient Past Can Shape Its Political Future. Princeton: Princeton Univesity Press, 2013, 256 s.]. Konfuciánský ústavní systém: jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost. Praha: Filosofia, 2019. s. 9-38. ISBN 978-80-7007-600-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Contemporary China * Political Philosophy * Confucianism * Confucius
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316071
   
   
 3. 3.
  0537422 - FLÚ 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Chotaš, Jiří
  Leo Strauss: esoterický způsob psaní a spor mezi antickou a moderní filosofií.
  [Leo Strauss: Esoteric Approach to Writing and the Quarrel of Ancient and Modern Philosophy.]
  Jak číst politické myslitele? Praha: Karolinum, 2020 - (Halamka, T.; Virdzek, A.), s. 25-41. ISBN 978-80-246-4408-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: hermeneutics * persecution * political philosophy * writing
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316417
   
   
 4. 4.
  0535374 - FLÚ 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Koblížek, Tomáš - Virdzek, A.
  Filosofická hermeneutika Hanse-Georga Gadamera.
  [Philosophical hermeneutics of Hans-Georg Gadamer.]
  Jak číst politické myslitele? Praha: Karolinum, 2020 - (Halamka, T.; Virdzek, A.), s. 43-68. ISBN 978-80-246-4408-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Gadamer * Derrida * Habermas * hermeneutics * political philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313989
   
   
 5. 5.
  0533234 - FLÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Podavka, Ondřej
  [Recenze].
  [JESENSKÝ, Jan.: Proti tyrannům. K vydání připravila, přeložila a úvodní studií opatřila Kateřina Šolcová. Praha: Academia, 2019. (Europa, 66), 134 s. ISBN 978-80-200-2955-3]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 143, 1/2 (2020), s. 245-247. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Monarchomachia * Johannes Jessenius * Political Philosophy * Reformation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311778
   
   
 6. 6.
  0532080 - FLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Trnka, Jakub
  Filosof Erazim Kohák.
  [The Philosophy of Erazim Kohák.]
  Praha: Filosofia, 2020. 277 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 21. ISBN 978-80-7007-626-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11707S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenology * ethics * ecology * political philosophy * historicity * Czech philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314028
   
   
 7. 7.
  0520621 - FLÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
  Růžička, Jiří
  Kulatý stůl na téma Populismus s Johnem Abromeitem (Buffalo State, State University of New York) a Samirem Gandeshou (Simon Fraser University).
  [Round table: Discussion on Populism with John Abromeit (Buffalo State, State University of New York) and Samir Gandesha (Simon Fraser University).]
  [Prague, 03.06.2019-03.06.2019, (W-WRD 25/8)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Populism * Nationalism * Critical Theory * Political Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305262
   
   
 8. 8.
  0502177 - ÚSD 2019 RIV GB eng B - Monografie kniha jako celek
  Trencsényi, B. - Kopeček, Michal - Gabrijelčič, L. L. - Falina, M. - Baár, M. - Janowski, M.
  A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II. Negotiating Modernity in the „Short Twentieth Century” and Beyond. Part II., 1968-2018.
  Oxford: Oxford University Press, 2018. 392 s. ISBN 978-0-19-882960-7
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: political philosophy * political theory * Central and Eastern Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294145
   
   
 9. 9.
  0502176 - ÚSD 2019 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
  Trencsényi, B. - Kopeček, Michal - Gabrijelčič, L. L. - Falina, M. - Baár, M. - Janowski, M.
  A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II. Negotiating Modernity in the „Short Twentieth Century” and Beyond. Part I., 1918-1968.
  New York: Oxford University Press, 2018. 472 s. ISBN 978-0-19-873715-5
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: political philosophy * political theory * Central and Eastern Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294125
   
   
 10. 10.
  0500671 - FLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Likavčan, L. - Janoščík, V. - Růžička, Jiří
  Jak se filosofuje v terénu: úvod do spekulativního myšlení.
  [How to Philosophise in the Field: An Introduction into Speculative Thought.]
  Mysl v terénu: filosofický realismus v 21. století. Praha: Akademie výtvarných umění, 2018 - (Likavčan, L.; Janoščík, V.; Růžička, J.), s. 7-16. Edice VVP AVU, 6. ISBN 978-80-87108-72-7
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: realism * ontology * theory of knowledge * environmental philosophy * political philosophy * theory of science
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294022