Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0553922 - ÚSD 2022 CZ eng R - Recenze
  Gjuričová, Adéla
  The Many Faces of European Parliamentary Cultures / Revisiting the Latest Research.
  [Das ideale Parlament: Erich Salomon als Fotograf in Belin und den Haag, 1928-1940. Düsseldorf, 2014. 368 s. -- Leopold Braun (1868-1943): Kunst, Politik, Bohème und die Frage. Wozu malt man ein Parlament? Düsseldorf, 2018. 195 s. -- Die ausgehandelten Revolutionen: Politische Kommunikation in Parlament und Öffentlichkeit beim Umbruch zur Demokratie in Spanien und Polen. Düsseldorf, 2021. 419 s. -- The Political Lives of Postwar British MPs: An Oral History of Parliament. London, 2020. 273 s.]. Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Roč. 28, č. 3 (2021), s. 751-759. ISSN 1210-7050
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: political history research * parliamentary history * parliamentary cultures
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://sd.usd.cas.cz/artkey/sod-202103-0006_the-many-faces-of-european-parliamentary-cultures-revisiting-the-latest-research.php
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328725
   
   
 2. 2.
  0553900 - ÚSD 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mücke, Pavel
  Letem světem v zeleném. Drobná úvaha nad zahraničními cestami a pobyty příslušníků Československé lidové armády v éře studené války.
  [Around the World in a Green Uniform. A Small Essay about Abroad Trips and Stays of Czechoslovak People Army Member during the Cold War Era.]
  Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021 - (Krátká, L.; Mücke, P.), s. 256-279. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-09594S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: business trips * political history * Czechoslovakia
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328571
   
   
 3. 3.
  0553899 - ÚSD 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mücke, Pavel
  Mezi zahraničněpolitickou rutinou, legitimizací mocenské pozice a životním stylem. Sonda do zahraničních pracovních cest čs. politických elit v éře studené války.
  [Between Routine in the abroad Affairs, Legitimisation of Power and Life Style. A Research Focus on the Trips of Czechoslovak Political Élites in the Cold War Era.]
  Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021 - (Krátká, L.; Mücke, P.), s. 280-317. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-09594S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: business trips * political history * Czechoslovakia
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328566
   
   
 4. 4.
  0553896 - ÚSD 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mücke, Pavel
  Služební cesty do zahraničí ve víru politických dějin. Několik zastavení nad strukturami, procesy a mechanismy cest z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989.
  [The Abroad Trips in the Challenge of Political History. Some Notes about the Structures, Processes and Mechanism of abroad Trips from Czechoslovakia in the Years 1945–1989.]
  Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021 - (Krátká, L.; Mücke, P.), s. 14-84. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-09594S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: business trips * political history * Czechoslovakia
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328565
   
   
 5. 5.
  0547463 - ÚSD 2022 DE eng R - Recenze
  Vilímek, Tomáš
  [Rezension].
  [Review.]
  [JASKUŁOWSKI, T.: Von einer Freundschaft, die es nicht gab. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR und das polnische Innenministerium 1974–1990. Göttingen, 2020. 464 s.]. H-Soz-u-Kult. -, 25.6.2021 (2021), s. 1-6. ISSN 2196-5307
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: international relations * political history and science * justice and police
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.hsozkult.de/review/id/reb-94835?data-target="_blank" title=t-jaskulowski-von-einer-freundschaft-die-es-nicht-gab
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323686
   
   
 6. 6.
  0540413 - ÚSD 2021 cze U - Uspořádání akce
  Gjuričová, Adéla - Zahradníček, Tomáš
  Idea parlamentarismu ve střední Evropě po roce 1989: 30 let od prvních svobodných voleb.
  [The Idea of Parliamentarism in Central Europe after 1989: Thirty Years‘ Anniversary of the First Free Election.]
  [Praha, 19.11.2020, (K-EUR 35/3)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: political history * elections 1990 * parliamentarism history
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318025
   
   
 7. 7.
  0481884 - ÚSD 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Smetana, Vít
  Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii.
  [The Image of Czechoslovakia in Contemporary English-Language Historiography.]
  X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 19-29. ISBN 978-80-7464-379-8.
  [X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: contemporary history * English-language historiography * Czech historiography * Czechoslovakia * political history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277363
   
   
 8. 8.
  0478987 - ÚČL 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kořínková, Lucie
  František Gellner: Text – obraz – kontext.
  [František Gellner: Text – image – context.]
  Praha: Akropolis, 2017. 516 s. ISBN 978-80-7470-123-8
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Gellner, František * textual criticism * manuscripts * cartoons * politics * periodicals * anarchism * political history of Moravia * Lidové noviny * antisemitism * history of the Czech Jews
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275017
   
   
 9. 9.
  0467324 - OÚ 2017 RIV GB eng R - Recenze
  Zouplna, Jan
  The Rise of the Israeli Right: From Odessa to Hebron.
  [SHINDLER, C.: The Rise of the Israeli Right: From Odessa to Hebron]. Journal of Israeli History. Roč. 35, č. 2 (2016), s. 248-251. ISSN 1353-1042. E-ISSN 1744-0548
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Israel * Middle East * Political history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267408
   
   
 10. 10.
  0466939 - SOÚ 2017 RIV CZ cze R - Recenze
  Nešpor, Zdeněk
  Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel: Velmocenské ambice v dějinách.
  [Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel: Superpower Ambices in History.]
  [PÁNEK, J.; PEŠEK, J.; VOREL, P.: Velmocenské ambice v dějinách. (Acta Societatis Scientiarum Bohemicae vol. 1). Učená společnost ČR, Praha 2015, 146 s.]. Lidé města. Roč. 18, č. 3 (2016), s. 474-477. ISSN 1212-8112
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Political history * Central Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265112