Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0479798 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Křížková, Alena
  Nejisté vyhlídky: nedobrovolnost, nepodpora a nejistota samostatné výdělečné činnosti matek po rodičovské dovolené.
  [Uncertain prospects: involuntary, unsupported and insecure mothers' self-employment after parental leave.]
  Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 65-73
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: self-employment * mothers after parental leave * Czech Republic * family and tax policy for mothers entrepreneurs
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275730
   
 2. 2.
  0479797 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Hašková, Hana
  Rizika spojená s návratem na trh práce po rodičovské dovolené.
  [The risks associated with returning to the labor market after parental leave.]
  Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 41-53
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: parental leave * women´s employment * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275729
   
 3. 3.
  0471811 - SOU-Z 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, Alena
  Placení záloh je bariérou v podnikání matek po rodičovské.
  [Social and health insurance advances payments represent barrier for entrepreneurship of mothers after parental leave.]
  Rovné příležitosti v souvislostech. Roč. 12, č. 1 (2016). ISSN 1802-7202
  Grant ostatní:Norway Grants(NO) 274
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: mothers after parental leave * entrepreneurship context
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/placeni-zaloh-je-barierou-v-podnikani-matek-po-rodicovske
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269143
   
 4. 4.
  0468761 - NHU-C 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bičáková, Alena - Kalíšková, K.
  Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: případ České republiky.
  [Occurrence and rise of unemployment of women with pre-school children: the case of the Czech Republic.]
  Politická ekonomie. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 695-712. ISSN 0032-3233
  Institucionální podpora: PRVOUK-P23
  Klíčová slova: employment * unemployment * parental leave
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.589, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266587
   
 5. 5.
  0464312 - NHU-N 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bičáková, Alena - Kalíšková, Klára
  Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: případ České republiky.
  [Occurrence and rise of unemployment of women with pre-school children: the case of the Czech Republic.]
  Politická ekonomie. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 695-712. ISSN 0032-3233
  Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
  Institucionální podpora: RVO:67985998
  Klíčová slova: employment * unemployment * parental leave
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.589, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263240
   
 6. 6.
  0456200 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hamplová, Dana - Šalamounová, Petra
  Preferovaná délka rodičovské dovolené: Srovnání osmi evropských zemí.
  [The Preferences about Parental Leave Duration: Comparison of Eight European Countries.]
  Fórum sociální politiky. Roč. 9, č. 6 (2015), s. 2-9. ISSN 1802-5854
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: parental leave * parenthood * childcare
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.vupsv.cz/index.php?p=social_policy_forum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256768
   
 7. 7.
  0371315 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - Pecková, Vendula
  A_0054: Zaměstnání a péče o děti 2006.
  [A_0054: Work and childcare 2006.]
  [datový soubor]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. www
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: family * children * parental leave
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204857
   
 8. 8.
  0348363 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
  newsLetter 4/2010.
  [newsLetter 4/2010.]
  [textový dokument]. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. www
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Gender in science * parental leave * daycare
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cec-wys.org/media/3216492d3e/nL%20DUBEN%202010.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188915
   
 9. 9.
  0335737 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Hašková, Hana - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana
  Leaves, Allowances and Facilities: Childcare Past and Present.
  [Mateřská a rodičovská dovolená, dávky a zařízení péče o předškolní děti: Péče o děti v minulosti a současnosti.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), S.77-134. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Childcare allowances * childcare facilities * parental leave
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180122
   
 10. 10.
  0326404 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chaloupková, Jana - Mitchell, Eva
  Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání.
  [Return to work after parental leave: family arrangement differences.]
  Fórum sociální politiky. Roč. 3, č. 3 (2009), s. 2-8. ISSN 1802-5854
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: single mothers * parental leave * economic activity of women
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173515