Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524186 - EÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Herza, Filip
  Imaginace jinakosti: Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století.
  [Imagination of Otherness: Prague Freak Show Culture in the 19th and 20th Centuries.]
  Vydání první. - Praha: Scriptorium, 2020. 255 s. ISBN 9788076490017
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: body * otherness * abnormality * race * exoticism * popular culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308808
   
 2. 2.
  0510224 - EÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
  Uherek, Zdeněk - Hann, Ch. - Beranská, Veronika - Voňavková, L.
  Migration and the Generational Experience (V4 Net).
  [Praha, 24.09.2019-25.09.2019, (K-WRD 27/16)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
  Program:StrategieAV
  Klíčová slova: migration * mobility * generational experience * communication * postsocialism * otherness * V4 - Visegrád countries
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  https://www.eth.mpg.de/4638411/Visegrad_Network
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300752
   
 3. 3.
  0494726 - ÚČL 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matonoha, Jan
  Zvíře: radikální jinakost, či radikální příbuznost?
  [Animal: Radical Otherness, or Radical Contingency, Closeness and Proximity?]
  Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017 - (Hrabal, J.), s. 9-16. ISBN 978-80-87895-94-8
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: (non-human) animal studies * radical otherness of animals vis a vis humans * radical proximity of animals vis a vis humans * world literature * Czech literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288297
   
 4. 4.
  0484396 - FLÚ 2018 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
  Frei, Jan
  Zerstreuung, Verschließung, Hingabe. Zur Figur des Transzendierens bei Jan Patočka.
  [To get distracted, to enclose and to give oneself. The Gesture of Transcendence in Jan Patočka.]
  Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 48-70. E-ISSN 1561-8927
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: transcendence * person * objectivity * otherness * Christianity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/issue/view/8
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279718
   
 5. 5.
  0474225 - ÚČL 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zizler, Jiří
  O Kosmasu i jiném aneb Konečně jsme stejní!
  A2. Roč. 13, č. 9 (2017), s. 5-5. ISSN 1803-6635
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: otherness * book trade * egalitarianism * culture and society
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271340
   
 6. 6.
  0464817 - ÚČL 2017 DE ger J - Článek v odborném periodiku
  Kratochvil, Alexander
  Kultur-Übersetzen ist politisch.
  [Translation from culture into another is political.]
  MusikTexte. Roč. 150, August (2016), s. 3-5. ISSN 0178-8884
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: translation * otherness * politics * literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263588
   
 7. 7.
  0439077 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
  Lánský, Ondřej - Havránek, V.
  Předmluva.
  [Introduction.]
  Postkoloniální myšlení 4. Praha: Tranzit.cz, 2013 - (Havránek, V.; Lánský, O.), s. 25-32. ISBN 978-80-87259-24-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: colonialism * postcolonialism * globalization * ethnicity * identity * otherness (philosophy)
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242408
   
 8. 8.
  0439075 - FLÚ 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Havránek, V. (ed.) - Lánský, Ondřej (ed.)
  Postkoloniální myšlení 4.
  [Postcolonial Thought 4th.]
  Praha: Tranzit.cz, 2013. 253 s. Navigace, 12. ISBN 978-80-87259-24-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: colonialism * postcolonialism * globalization * ethnicity * identity * otherness (philosophy)
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242377
   
 9. 9.
  0364523 - FLÚ 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řezníková, Lenka
  Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století.
  [Prominent margin: Imagination of the Czech-German borderland in 19th and 20th century literature.]
  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Jungmannová, L.), s. 457-465. ISBN 978-80-85778-71-7.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: border * borderland * space * otherness * Czech literature of the 19th and 20th century
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199990
   
 10. 10.
  0347819 - FLÚ 2011 RIV SE eng M - Část monografie knihy
  Hagedorn, Ludger
  Auto-Immunity or Transcendence: A Phenomenological Re-consideration of Religion with Derrida and Patocka.
  Phenomenolgoy and Religion: New Frontiers. Stockholm: Södertörn University, 2010 - (Bornemark, J.; Ruin, H.), s. 131-148. Södertörn philosophical studies, 8. ISBN 978-91-86069-16-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: transcendence * otherness * religion * Derrida * Patočka * identity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188507