Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0503236 - NHU-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hanousek, Jan - Jurajda, Štěpán
  Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem.
  [Corporate names and performance.]
  Politická ekonomie. Roč. 66, č. 6 (2018), s. 671-688. ISSN 0032-3233
  Grant CEP: GA ČR GA18-18509S
  Institucionální podpora: Progres-Q24
  Klíčová slova: brand name * onomastics * order effects
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
  Impakt faktor: 0.380, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295061
   

 2. 2. 0502841 - UJC-A 2019 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan - Valentová, I.
  Tschechische und slowakische Exonyme aus dem deutschen Sprachgebiet.
  [Czech and Slovak Exonyms from the German Speaking Area.]
  Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Wien: Praesens Verlag, 2018 - (Ernst, P.; Birk, U.; Pintarić, A.; Scheuringer, H.; Stojić, A.), s. 143-152. ISBN 978-3-7069-1008-8.
  [Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Zadar (HR), 06.04.2016-09.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * exonyms * Czech language * Slovak language * German speaking area
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294848
   

 3. 3. 0502710 - UJC-A 2019 PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan
  Onomastické dílo Ivana Lutterera.
  [Onomastic Work of Ivan Lutterer.]
  Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne. Krakow: Polska Akademia Nauk / Instytut Języka Polskiego, 2018 - (Bijak, U.; Górny, H.; Magda-Czekaj, M.), s. 29-35. ISBN 978-83-64007-48-4.
  [Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /20./. Krakov (PL), 21.09.2016-23.09.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * Ivan Lutterer
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295009
   

 4. 4. 0502702 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan - Valentová, I.
  Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii.
  [Ways, Possibilities and Problems of Using Synchronic Czech and Slovak Anoikonymical Material in Historical Dialectology.]
  Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Mervart Pavel, 2017 - (Kolodziej, A.; Piasecki, T.), s. 125-135. ISBN 978-80-7465-322-3.
  [Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura /3./. Wroclaw (PL), 16.03.2017-17.03.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * dialectology * anoikonyms * Czech language * Slovak language
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294854
   

 5. 5. 0502700 - UJC-A 2019 RIV RS cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan
  Slovanská onomastická terminologie v mezinárodním kontextu.
  [Slavic Onomastic Terminology in the International Context.]
  Slovenska terminologija danas. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2017 - (Piper, P.; Jovanovič, V.), s. 267-275. ISBN 978-86-7025-741-2.
  [Meeting of the Department of Language and Literature /5./. Beograd (RS), 11.05.2016-13.05.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * terminology * International Council of Onomastic Sciences
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294856
   

 6. 6. 0502322 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Ke slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferie.
  [Towards word-formation of proper names from the point of view of the centre-periphery concept.]
  Nová čeština doma a ve světě. -, č. 1 (2018), s. 39-46. ISSN 1805-367X
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * proper names * common nouns * centre * periphery * parasystem * suffixes
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2018/11/Pavel_Stepan_39-46.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294526
   

 7. 7. 0499237 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková, Žaneta
  Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 338-339. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * expert opinion * proper name
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291467
   

 8. 8. 0499231 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková, Žaneta
  Onomastické zprávy a poznámky (11 příspěvků).
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 331-338. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * proper names * onyms
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291489
   

 9. 9. 0499187 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  K životnímu jubileu Libuše Olivové­-Nezbedové.
  [Libuše Olivová-­Nezbedová’s anniversary.]
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 323-326. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * Libuše Olivová-Nezbedová * toponyms * onomastic terminology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291521
   

 10. 10. 0499185 - UJC-A 2019 CZ cze R - Recenze
  Volejník, Radek
  J. David (ed.): Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst [Recenze].
  [J. David (ed.): Toponyms. Cultural heritage and memory of places [Review].]
  [David, J.: David, J.: Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava, 2016. 240 s.]. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 315-316. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * toponyms * cultural heritage
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291893