Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0499237 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková, Žaneta
  Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 338-339. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * expert opinion * proper name
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291467
   

 2. 2. 0499231 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková, Žaneta
  Onomastické zprávy a poznámky (11 příspěvků).
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 331-338. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * proper names * onyms
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291489
   

 3. 3. 0499187 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  K životnímu jubileu Libuše Olivové­-Nezbedové.
  [Libuše Olivová-­Nezbedová’s anniversary.]
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 323-326. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * Libuše Olivová-Nezbedová * toponyms * onomastic terminology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291521
   

 4. 4. 0499185 - UJC-A 2019 CZ cze R - Recenze
  Volejník, Radek
  J. David (ed.): Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst [Recenze].
  [J. David (ed.): Toponyms. Cultural heritage and memory of places [Review].]
  [David, J.: David, J.: Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava, 2016. 240 s.]. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 315-316. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * toponyms * cultural heritage
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291893
   

 5. 5. 0493755 - UJC-A 2019 CZ cze R - Recenze
  Dvořáková, Žaneta
  Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst [Recenze].
  [David, J.: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. 238 s.]. Naše řeč. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 51-54. ISSN 0027-8203
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * toponyms * review
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287075
   

 6. 6. 0488140 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan
  Místo socioonomastiky v nauce o vlastních jménech.
  [The place of socioonomastics in the study of proper names.]
  Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 246-251. ISBN 978-80-224-1605-4.
  [(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * sociolinguistics * socioonomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282981
   

 7. 7. 0487262 - UJC-A 2018 CZ cze R - Recenze
  Štěpán, Pavel
  Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa ( 1895 – 1983)
  Osídlení Čech ve světle místních jmen [Recenze].
  [Šmejkalová, M.; Šmilauer, V.: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa ( 1895 – 1983). Praha, 2015. 651 s. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, 2015. 476 s.]. Jazykovědné aktuality. Roč. 53, 1/2 (2016), s. 64-70. ISSN 1212-5326
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Vladimír Šmilauer * onomastics * settlement
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281932
   

 8. 8. 0482791 - FLU-F 2018 CZ cze R - Recenze
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [David, J.; Mácha, P.: Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6]. Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 135-138. ISSN 1804-3240
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: onomastics * cultural memory * cultural herritage
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  https://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2017/11/Lenka_Reznikova_135-138.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278169
   

 9. 9. 0477222 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Spinková, Stanislava
  Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou.
  [Vrátný Černý na dovolené v Deštném: about nouns with the adjective form.]
  Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
  [Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: substantivized adjectives * Czech for foreigners * onomastics * family names * place names
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277574
   

 10. 10. 0477024 - UJC-A 2018 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čižmárová, Libuše
  Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms.
  [Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms.]
  dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 100-112. ISBN 978-3-7069-0962-4.
  [Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: ectronic dictionaries * onomastics * dialectology * Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms * Dictionary of Dialects of the Czech Language * Czech Linguistic Atlas
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276946