Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0558540 - ÚCHP 2023 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Parmar, Nirmal
  The study on stability of ionanofluids, change in heat capacity of ionanofluids over a long period of time.
  Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, 2022 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 33-34. ISBN 978-80-86186-24-5.
  [Bažant Postgraduate Conference 2022. Prague (CZ), 13.06.2022-14.06.2022]
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: nanoparticles * ionic liquids * ionanofluids
  Obor OECD: Physical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332176
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022062412333.pdf0652.1 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0558146 - ÚFCH JH 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Simkovičová, K. - Qadir, Muhammad Irfan - Žilková, Naděžda - Olszówka, Joanna Elżbieta - Sialini, P. - Kvítek, L. - Vajda, Štefan
  Hydrogenation of CO2 on Nanostructured Cu/FeOx Catalysts: The Effect of Morphology and Cu Load on Selectivity.
  Catalysts. Roč. 12, č. 5 (2022), č. článku 516. E-ISSN 2073-4344
  GRANT EU: European Commission(XE) 810310 - J. Heyrovsky Chair
  Institucionální podpora: RVO:61388955
  Klíčová slova: carbon-dioxide * fischer-tropsch * methanol * iron * deactivation * conversion * precursor * support * ferrite * heterogeneous catalysis * CO2 hydrogenation * CO2 conversion * methane * hydrocarbons * iron oxide * copper nanoparticles
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 4.146, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331946
   
   
 3. 3.
  0558069 - ÚIACH 2023 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Alexa, Lukáš - Mikuška, Pavel - Ryšavý, M.
  Kondenzačně-růstová jednotka pro aerosolový vzorkovač.
  [Condensation-growth unit for aerosol sampler.]
  2022. Vlastník: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 07.06.2022. Číslo vzoru: 36112
  Institucionální podpora: RVO:68081715
  Klíčová slova: condensation-growth unit * aerosol sampler * nanoparticles
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331871
   
   
 4. 4.
  0557919 - ÚMCH 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vetrík, Miroslav - Kučka, Jan - Kobera, Libor - Konefal, Rafal - Lobaz, Volodymyr - Pavlova, Ewa - Báječný, M. - Heizer, T. - Brus, Jiří - Šefc, L. - Pratx, G. - Hrubý, Martin
  Fluorinated diselenide nanoparticles for radiosensitizing therapy of cancer.
  Free Radical Biology and Medicine. Roč. 187, July (2022), s. 132-140. ISSN 0891-5849. E-ISSN 1873-4596
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC19032; GA ČR(CZ) GA21-01090S
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) DAAD-19-09; AV ČR(CZ) MSM200501801
  Program: Bilaterální spolupráce; Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Výzkumná infrastruktura: Czech-BioImaging II - 90129
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: diselenide * fluorosomes * self-assembly nanoparticles
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 7.376, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584922001988?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332055
   
   
 5. 5.
  0557606 - FZÚ 2023 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Jasim, S.A. - Machek, Pavel - Abdelbasset, W.K. - Jarošová, Markéta - Majdi, H.Sh. - Khalaji, A.D.
  Solution combustion synthesis of CeO2 nanoparticles for excellent photocatalytic degradation of methylene blue.
  Applied Physics A - Materials Science & Processing. Roč. 128, č. 6 (2022), č. článku 475. ISSN 0947-8396. E-ISSN 1432-0630
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760
  Grant ostatní: OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: solution combustion * CeO2 nanoparticles * ferromagnetic * photocatalytic degradation * methylene blue
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 2.584, rok: 2020
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331635
   
   
 6. 6.
  0557581 - ÚJF 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cutroneo, Mariapompea - Havránek, Vladimír - Torrisi, L. - Silipigni, L. - Kováčik, L. - Malinský, Petr - Slepička, P. - Fajstavr, D. - Janoušková, O. - Zbořilová, D. - Macková, Anna
  Porous polydimethylsiloxane composite filled with graphene oxide and gold nanoparticles produced by laser ablation in liquids.
  Vacuum. Roč. 199, MAY (2022), č. článku 110951. ISSN 0042-207X. E-ISSN 1879-2715
  Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001812; GA ČR GA19-02482S
  Výzkumná infrastruktura: CANAM II - 90056; NanoEnviCz II - 90124
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: nanoparticles * graphene oxide * polydimethylsiloxane * laser ablation in liquid * biomaterial
  Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  Impakt faktor: 3.627, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.110951
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331540
   
   
 7. 7.
  0557134 - FZÚ 2023 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Mahmood, Z.H. - Jarošová, Markéta - Kzar, H.H. - Machek, Pavel - Zaidi, M. - Khalaji, A.D. - Khlewee, I.H. - Altimari, U.S. - Mustafa, Y.F. - Kadhim, M.M.
  Synthesis and characterization of Co3O4nanoparticles:Application as performing anode in Li-ion batteries.
  Journal of the Chinese Chemical Society. Roč. 69, č. 4 (2022), s. 657-662. ISSN 0009-4536. E-ISSN 2192-6549
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: cobalt oxide * lithium-ion batteries * nanoparticles * structural
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 1.967, rok: 2020
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331185
   
   
 8. 8.
  0556903 - ÚFM 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Khalaj, O. - Jamshidi, M. - Saebnoori, E. - Mašek, B. - Stadler, C. - Svoboda, Jiří
  Hybrid Machine Learning Techniques and Computational Mechanics: Estimating the Dynamic Behavior of Oxide Precipitation Hardened Steel.
  IEEE Access. Roč. 9, neuvedeno (2021), s. 156930-156946. ISSN 2169-3536. E-ISSN 2169-3536
  Grant CEP: GA ČR GX21-02203X
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: new-generation * grain-growth * ods * microstructure * nanoparticles * hydride * single * alloys * model * Metals * Artificial intelligence * Steel * Data models * Analytical models * Predictive models * Powders * Oxide precipitation hardened (OPH) steels * tensile strength * artificial neural network (ANN) * particle swarm optimization * anfis * Fe-Al-O * machine learning * computational mechanics
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 3.367, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9620029
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331020
   
   
 9. 9.
  0556902 - ÚFCH JH 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nejdl, L. - Petera, Lukáš - Šponer, J. - Zemánková, K. - Pavelicová, K. - Knížek, Antonín - Adam, V. - Vaculovičová, M. - Ivanek, Ondřej - Ferus, Martin
  Quantum Dots in Peroxidase-like Chemistry and Formamide-Based Hot Spring Synthesis of Nucleobases.
  Astrobiology. Roč. 22, č. 5 (2022). ISSN 1531-1074. E-ISSN 1557-8070
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-03314S
  Grant ostatní: Ministerstvo průmyslu a obchodu - GA MPO(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778
  Institucionální podpora: RVO:61388955
  Klíčová slova: nucleic-acid components * prebiotic synthesis * hydrogen-peroxide * amino-acids * miller-urey * origin * life * nanozymes * 1st * degradation * UV-induced nanoparticles * Origin of life * Metal ions * Thiols * Nanoparticle world * Nanozymes * Formamide
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 4.335, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331018
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0556902.pdf0818.8 KBopen accessVydavatelský postprintpovolen
   
   
 10. 10.
  0556887 - FZÚ 2023 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Bulgakov, Alexander - Bulgakova, Nadezhda M.
  Recent advances in nanoparticle generation in liquids by lasers:Revealing formation mechanisms and tailoring properties.
  Science China Physics, Mechanics & Astronomy. Roč. 65, č. 7 (2022), č. článku 274207. ISSN 1674-7348. E-ISSN 1869-1927
  Grant CEP: GA MŠk EF15_003/0000445
  Grant ostatní: OP VVV - BIATRI(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: nanoparticles * liquids * lasers
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Impakt faktor: 5.122, rok: 2020
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331006