Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0523660 - ÚMG 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stehlíková, Z. - Kostovčíková, Klára - Kverka, Miloslav - Rossmann, P. - Dvorak, J. - Novosádová, I. - Kostovčík, M. - Coufal, Š. - Šrůtková, D. - Procházková, P. - Hudcovic, T. - Kozáková, H. - Stěpánková, R. - Rob, F. - Jůzlová, K. - Hercogová, J. - Tlaskalová-Hogenová, H. - Zákostelská, Z.
  Crucial Role of Microbiota in Experimental Psoriasis Revealed by a Gnotobiotic Mouse Model.
  Frontiers in Microbiology. Roč. 10, Feb 21 (2019), č. článku 236. ISSN 1664-302X
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: psoriasis * antibiotics * microbiota * germ-free * animal model * imiquimod * intestine * skin
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 4.259, rok: 2018
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00236/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307978
   
 2. 2.
  0523408 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Blahoš, Jaroslav
  Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu pomocí geneticky modifikovaných myší s insercí nadbytečných kopií genu pro SGIP1.
  [Model of obesity and type 2 diabetes mellitus using genetically modified mice with insertion of redundant copies of the SGIP1 gene.]
  Interní kód: TG01010066-V2-1 ; 2016
  Technické parametry: U některých neurologických onemocnění dochází k narušení synaptického přenosu. Synaptická plasticita podmíněná Endokanabinoidní signalizací je presynapticky zprostředkována aktivací Kanabinoidních receptorů 1 (CB1R). Vývoj léků působících na tyto receptory je podmíněn dokonalou znalostí principů jejich signalizace. V našich pokusech jsme zjistili, že SGIP1 má vazbu na CB1R, a že moduluje jeho signalizační vlastnosti.
  Ekonomické parametry: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Animal model * * * obesity * diabetes mellitus II
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307771
   
 3. 3.
  0523303 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 05/2016 - 06/2016 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-30.
  [Periodic report 05/2016 - 06/2016 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-30.]
  2016
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307667
   
 4. 4.
  0523302 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 02/2016 - 04/2016 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-29.
  [Periodic report 02/2016 - 04/2016 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-29.]
  2016
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307666
   
 5. 5.
  0523301 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 11/2015 - 01/2016 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-28.
  [Periodic report 11/2015 - 01/2016 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-28.]
  2016
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307665
   
 6. 6.
  0523300 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 08/2015 - 10/2015 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-27.
  [Periodic report 08/2015 - 10/2015 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-27.]
  2015
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307664
   
 7. 7.
  0523299 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 05/2015 - 07/2015 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-26.
  [Periodic report 05/2015 - 07/2015 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-26.]
  2015
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307663
   
 8. 8.
  0523298 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 02/2015 - 04/2015 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-25.
  [Periodic report 02/2015 - 04/2015 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-25.]
  2015
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307662
   
 9. 9.
  0523297 - ÚMG 2020 RIV O - Ostatní výsledky
  Blahoš, Jaroslav
  Periodická zpráva 10/2014 - 01/2015 - Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu - TG01010066-V1-24.
  [Periodic report 10/2014 - 01/2015 - Obesity model and type 2 diabetes mellitus - TG01010066-V1-24.]
  2015
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Obesity * model * diabates
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307661
   
 10. 10.
  0523260 - MÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
  Fabian, Marián - Gismatulin, J. - Krupiński, K. - Kubiś, Wieslaw - Kuhlmann, F.-V. - Trlifaj, J.
  22nd Colloquiumfest.
  [Prague, 06.12.2019-09.12.2019, (W-EUR 40/22)]
  Institucionální podpora: RVO:67985840
  Klíčová slova: algebra * model theory
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Obor OECD: Pure mathematics
  http://users.math.cas.cz/kubis/2019/22colloquiumfest/index.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307630