Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0369102 - ÚFCH JH 2012 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Liu, Y. - Rathouský, Jiří - Bein, T. - Fattakhova-Rohlfing, D.
  Synthesis, tuning of electrical conductivity and self-assembly of niobium doped titania nanoparticles.
  Nanotechnology 2011: Advanced Materials, CNTs, Particles, Films and Composites. Vol. 1. Danville: NSTI, 2011, s. 243-246. ISBN 978-1-4398-7142-3
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV012
  Klíčová slova: conducting transparent oxides * mesoporous films * niobium-doped titania
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203249
   
 2. 2.
  0369101 - ÚFCH JH 2012 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Fattakhova-Rohlfing, D. - Rathouský, Jiří
  A novel strategy for fabrication of mesoporous crystalline tin dioxide films with large pores and fully crystalline walls.
  Nanotechnology 2011: Advanced Materials, CNTs, Particles, Films and Composites. Vol. 1. Danville: NSTI, 2011, s. 468-471. ISBN 978-1-4398-7142-3
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV012
  Klíčová slova: conducting transparent oxides * mesoporous films * tin dioxide
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203248
   
 3. 3.
  0352003 - ÚFCH JH 2015 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Müller, V. - Rasp, M. - Stefanic, G. - Günther, S. - Rathouský, Jiří - Niederberger, M. - Fattakhova-Rohlfing, D.
  Antimony doped tin oxide nanoparticles and their assembly in mesostructured film.
  Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics. Roč. 8, č. 6 (2011), s. 1759-1763. ISSN 1862-6351
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: transparent conducting oxides * mesoporous films * nanoparticles
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191616
   
 4. 4.
  0351207 - ÚFCH JH 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rathouský, Jiří - Kalousek, Vít
  Comparative study into the photocatalytic performance of mesoporous films of TiO2.
  Proceeding of the 6th European Meeting on SPEA. Praha: VŠCHT Praha, 2010, s. 55-56. ISBN 978-80-7080-750-7.
  [European Meeting on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications /6./. Praha (CZ), 13.06.2010-16.06.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435; GA ČR GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mesoporous films * TiO2 * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191009
   
 5. 5.
  0351191 - ÚFCH JH 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kalousek, Vít - Jirkovský, Jaromír - Rathouský, Jiří
  The photocatalytic performance of mesoporous films of TiO2 in the gas-, liquid- and solid-phase degradation of pollutants.
  Proceeding of the 6th European Meeting on SPEA. Praha: VŠCHT Praha, 2010, s. 424-425. ISBN 978-80-7080-750-7.
  [European Meeting on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications /6./. Praha (CZ), 13.06.2010-16.06.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435; GA ČR GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mesoporous films * TiO2
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190995
   
 6. 6.
  0348665 - ÚFCH JH 2012 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Rathouský, Jiří - Kalousek, Vít - Kolář, Michal - Jirkovský, Jaromír
  Mesoporous films of TiO2 as efficient photocatalysts for the purification of water.
  Photochemical & Photobiological Sciences. Roč. 10, č. 3 (2011), s. 419-424. ISSN 1474-905X
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435; GA ČR GD203/08/H032; GA MŠk 1M0577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: TiO2 * mesoporous films * photocatalyst
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.584, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189119
   
 7. 7.
  0314407 - ÚFCH JH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Fattakhova Rohlfing, D. - Brezesinski, T. - Smarsly, B. - Rathouský, Jiří
  Template-assisted preparation of films of transparent conductive indium tin oxide.
  [Příprava filmů transparentního vodivého směsného oxidu india a cínu využívající templáty.]
  Superlattices and Microstructures. Roč. 44, 4-5 (2008), s. 686-692. ISSN 0749-6036
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0435
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mesoporous films * ITO * KLE block-copolymer * electric conductivity
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.211, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164929
   
 8. 8.
  0309564 - ÚFCH JH 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tschirch, J. - Bahnemann, D. - Wark, M. - Rathouský, Jiří
  A comparative study into the photocatalytic properties of thin mesoporous layers of TiO2 with controlled mesoporosity.
  [Srovnávací studie fotokatalytických vlastností tenkých mesoporézních vrstev TiO2 s řízenou mesoporozitou.]
  Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. Roč. 194, 2-3 (2008), s. 181-188. ISSN 1010-6030
  Grant CEP: GA MŠk 1M0577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mesoporous films * film thickness * TiO2 * dye adsorption * photocatalytic degradation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.362, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004669