Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0536384 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havel, Bohumil
  Správa korporace při hrozbě úpadku (sanační schémata a posuny standardů péče a loajality).
  [Corporate governance in the event of pending bankruptcy (remediation schemes and shifts in standards of care and loyalty.]
  Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - (Havel, B.; Žitňanská, L.), s. 151-159. ISBN 978-80-7598-892-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: corporation * fiduciary duties * duty of loyalty * duty of care * bankruptcy * pending bankruptcy * Directive on restructuring and insolvency
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315932
   
 2. 2.
  0535272 - FLÚ 2021 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Havrda, Matyáš
  Intellectual Independence in Christian and Medical Discourse of the 2nd–3rd Century.
  The Rise of the Early Christian Intellectual. Berlin: De Gruyter, 2020 - (Ayres, L.; Ward, H.), s. 81-100. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 139. ISBN 978-3-11-060755-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05919S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: institutional loyalty * faith * demonstration * Galen * Gnosticism * Clement of Alexandria * Origen
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313347
   
 3. 3.
  0524019 - ÚSP 2021 RIV CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Novotná Krtoušová Lucie. Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 160 s. [Recenze].
  [Novotná Krtoušová Lucie. Liability of Members of Statutory Bodies of Legal Entities. 2019, 160 s. [Review].]
  [NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L.: Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 160 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 159, č. 3 (2020), s. 282-287. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal entity * corporation * representation * due care * loyalty * conflict of interests * business judgement * compensation/damages
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308331
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_3_2020.pdf381.2 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 4. 4.
  0461553 - ÚČL 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Smyčka, Václav
  Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby.
  [Dedication as a Symbolic Code of Loyalties in Science during the Enlightenment and Pre-1848 Periods.]
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 69-78. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: history of science * dedication * loyalty
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261169
   
 5. 5.
  0461552 - ÚČL 2017 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krejčová, Iva
  "Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín.
  [The 'Loyal' Strategy in Sebestian Hnevkovsky's Epic Devin.]
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 213-223. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech prose * Hněvkovský, Šebestián * loyalty * Děvín * Dívčí válka * Women's emancipation * Biedremeir order
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261168
   
 6. 6.
  0461524 - ÚDU 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petrasová, Taťána
  Loajalita jako téma umělecké strategie.
  [Loyalty as a theme of artistic strategy.]
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 157-163. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Czech Germans * 19th-century visual art * cultural loyalty * exhibitions
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261147
   
 7. 7.
  0461523 - ÚDU 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Machalíková, Pavla
  České versus německé? Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století.
  [Czech versus German? Discussions of Style in Prague in the 1820s.]
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 145-156. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: 19th-century painting * loyalty * national style
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261146
   
 8. 8.
  0461521 - ÚDU 2017 RIV CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Petrbok, Václav (ed.) - Petrasová, Taťána (ed.) - Machalíková, Pavla (ed.)
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století.
  [Invisible loyalty? Austrians, Germans, Czechs in 19th-Century Czech Culture. Proceedings of the 35th annual symposium on 19th-century.]
  Praha: Academia, 2016. 355 s. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:68378068
  Klíčová slova: Austrian * Czech lands * 19th century * loyalty * identity * fine arts * literature * economy * military * Christians * Jews
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (UCL-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261145
   
 9. 9.
  0453011 - ÚDU 2016 RIV cze U - Uspořádání akce
  Petrasová, Taťána - Petrbok, Václav - Machalíková, Pavla
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století.
  [Invisible Loyalty? Austrians, Germans and Czechs in 19th-Century Czech Culture.]
  [Plzeň, 26.02.2015-28.02.2015, (K-EUR 31/6)]
  Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:68378068
  Klíčová slova: Austria * Czech lands * 19th century * loyalty * identity * fine arts * literature * economy * military * Christians * Jews
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (UCL-M)
  http://www.plzensympozium.cz/novinky/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253900
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  program_plzen35.pdf1544.2 KBJinápovolen
   
 10. 10.
  0364518 - FLÚ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka.
  ["Examination of the Witnesses" as a Technique of Decomposition of the Masternarative: Myth of the Moravian Field and its Transformation in the Historical Narration of Oldřich Daněk.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 82-91. ISSN 0231-634X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: myth * Roland Barthes * Oldřich Daněk * metahistory * loyalty * the Battle of the Moravian field
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199986