Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0519528 - KNAV 2020 RIV CZ cze L4 - Software
  Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Polišenský, J. - Wančová, N. - Krupičková, Šárka - Novák, David - Gergelová, Barbora - Suchomelová, Marcela - Léwová, Dana - Malínek, Vojtěch - Křížová, Jana - Roháček, Jiří
  INDIHU Mind: virtuální znalostní báze.
  [INDIHU Mind: virtual knowledge base.]
  Interní kód: INDIHU Mind ; 2019
  Technické parametry: Webová aplikace využívající open source komponenty programovaná v jazyce java, k využití je nutné použít standardní webový prohlížeč splňující standardy W3C např. Chrome nebo Firefox
  Ekonomické parametry: Volně dostupné řešení je ekonomicky výhodné pro všechny uživatele z řad vědeckých pracovníků a odborné veřejnosti, jelikož nemusí vynakládat prostředky na jejich licencování
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: virtual knowledge base * digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  https://mind.indihu.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304516
   
 2. 2.
  0501499 - KNAV 2019 cze A - Abstrakt
  Lhoták, Martin
  Kramerius, ČDK, ProArc a ARCLib - novinky a další vývoj.
  [Kramerius, CDL, ProArc and ARCLib - news and next development.]
  Brno, 2018.
  [Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny VII. 12.04.2018-13.04.2018, Brno]
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  https://drive.google.com/drive/folders/1CG3MKBGoiRGLr9T2U5nbCl-COsmSkmCw
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293522
   
 3. 3.
  0501496 - KNAV 2019 cze A - Abstrakt
  Lhoták, Martin
  DARIAH-EU – evropská infrastruktura pro digital humanities a zapojení České republiky.
  [DARIAH-EU – European infrastructure for digital humanities and engagement of the Czech Republic.]
  Brno, 2018.
  [Otevřené repozitáře 2018. 13.06.2018-14.06.2018, Brno]
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293520
   
 4. 4.
  0501489 - KNAV 2019 RIV eng A - Abstrakt
  Lhoták, Martin
  European infrastructure for digital arts and humanities and engagement of libraries in digital humanities research.
  Kuala Lumpur, 2018.
  [IFLA WLIC 2018. 24.08.2018-30.08.2018, Kuala Lumpur]
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293515
   
 5. 5.
  0499987 - KNAV 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
  Lhoták, Martin - Foltýn, T.
  Digital humanities a české instituce - workshop.
  [Czech institutions and digital humanities.]
  [Pardubice, 10.04.2018-10.04.2018, (W-CST 19/0)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292167
   
 6. 6.
  0499744 - KNAV 2019 RIV eng A - Abstrakt
  Lhoták, Martin
  DESIR-DARIAH ERIC Sustainability Refined.
  Praha, 2018.
  [DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018. 24.04.2018, Praha]
  GRANT EU: European Commission(XE) 731081 - DESIR
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  https://www.lib.cas.cz/wp-content/uploads/DARIAH_WS_Prague_Lhotak.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292108
   
 7. 7.
  0499742 - KNAV 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
  Lhoták, Martin - Hajič, J. - Foltýn, T. - Pezlar, Ivo - Vidová Hladká, B.
  DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018.
  [Praha, 24.04.2018-24.04.2018, (W-EUR 15/7)]
  GRANT EU: European Commission(XE) 731081 - DESIR
  Institucionální podpora: RVO:67985971 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi; AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi (FLU-F)
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts; 6.5 Other Humanities and the Arts (FLU-F)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292110
   
 8. 8.
  0499643 - KNAV 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Wančová, N. - Krupičková, Šárka - Novák, David - Gergelová, Barbora - Suchomelová, Marcela - Malínek, Vojtěch - Křížová, Jana - Roháček, Jiří - Malý, I. - Brom, O. - Léwová, Dana
  INDIHU Exhibition: software pro vytváření virtuálních výstav.
  [INDIHU Exhibition: software for creation of virtual exhibitions.]
  Interní kód: INDIHU Exhibition ; 2019
  Technické parametry: Webová aplikace, využívající open source komponenty programovaná v jazyce java
  Ekonomické parametry: Volně dostupné řešení je ekonomicky výhodné pro všechny uživatele z řad vědeckých pracovníků a odborné veřejnosti, jelikož nemusí vynakládat prostředky na jejich licencování
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: virtual exhibition * digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science; Specific literatures (UCL-M)
  https://exhibition.indihu.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291930
   
 9. 9.
  0499639 - KNAV 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Křížová, Jana
  INDIHU OCR: softwarový nástroj pro online rozpoznávání znaků z obrazových souborů.
  [INDIHU OCR: sofware tool for online OCR from graphical files.]
  Interní kód: INDIHU OCR ; 2018
  Technické parametry: Webová aplikace využívající open source komponenty programovaná v jazyce java
  Ekonomické parametry: Volně dostupné řešení je ekonomicky výhodné pro všechny uživatele z řad vědeckých pracovníků a odborné veřejnosti, jelikož nemusí vynakládat prostředky na jejich licencování
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: OCR * digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  https://github.com/LIBCAS/INDIHU-OCR
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291881