Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0499222 - ARÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Princová, Jarmila - Nechvátal, Bořivoj
  Vzácné životní jubileum Miroslavy Blajerové.
  [Jubilee of Miroslava Blajerová.]
  Archaeologia historica. Roč. 43, č. 2 (2018), s. 585-586. ISSN 0231-5823
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Miroslava Blajerová * historical anthropology * Early Middle Ages * jubilee
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://hdl.handle.net/11222.digilib/138353
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291461
   
 2. 2.
  0342716 - FLÚ 2011 CZ cze R - Recenze
  Řezníková, Lenka
  [Conditio humana - recenze].
  [Conditio humana - review.]
  [STORCHOVÁ, L.: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu „Antropologie – historie – teorie“ konaného na FHS UK v Praze dne 17. II. 2005. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894. ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: conditio humana * historical anthropology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185374
   
 3. 3.
  0305604 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Nodl, Martin (ed.) - Tinková, D. (ed.)
  Antropologické přístupy v historickém bádání.
  [Anthropological Approach in Historical research.]
  Praha: Argo, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7203-923-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Historical Anthropology * Elite * Rituals * Gender
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158840
   
 4. 4.
  0121554 - ARU-G 20020042 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Černý, Viktor
  Antropologické nálezy únětické kultury z Nových Dvorů 1, objekt 19/95.
  [Anthropological Remains of Únětice-culture from Nové Dvory 1, Feature 19/95.]
  Bylany Varia 2. Praha: Archeologický ústav, 2002 - (Pavlů, I.), s. 137-142. ISBN 80-86124-33-9
  Grant CEP: GA AV ČR KSK8002119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: historical anthropology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019846
   
 5. 5.
  0108838 - UEF-S 20040082 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Woitsch, Jiří
  Nezbývá než souhlasit!
  [It only remains to agree!]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 91, č. 3 (2004), s. 279-287. ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907
  Klíčová slova: social and cultural anthropology * historical anthropology * theory and methodology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015955
   
 6. 6.
  0084685 - FLÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Storchová, Lucie
  Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie.
  [Concepts of Gender in the Contemporary German Historical Anthropology.]
  978-80-86971-36-0. In: Condition humana - konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007 - (Storchová, L.), s. 59-79. ISBN 978-80-86971-36-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: gender * German historiography * historical anthropology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147388
   
 7. 7.
  0084684 - FLÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Storchová, Lucie
  Úvod.
  [Introduction.]
  978-80-86971-36-0. In: Condition humana - konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007 - (Storchová, L.), s. 7-9. ISBN 978-80-86971-36-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: introduction * historical anthropology * Czech historiography
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147387
   
 8. 8.
  0084682 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Storchová, Lucie (ed.)
  Conditio humana - konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii.
  [Conditio humana – a historical (in)variable? Concepts of the Historical Anthropology and a Theoretic Reflexion in the Contemporary Historiography.]
  Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007. 200 s. ISBN 978-80-86971-36-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: gender * German historiography * historical anthropology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147386
   
 9. 9.
  0047874 - EÚ 2007 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Woitsch, Jiří
  Nové trendy v etnologickém a historicko-antropologickém studiu lesa.
  Antropologické symposium 4. Plzeň 1. 7. - 2. 7. 2005. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 - (Budil, I.; Horáková, Z.; Ulrychová, M.), s. 191-225. ISBN 80-86898-65-2.
  [Antropologické symposium /4./. Plzeň (CZ), 01.07.2005-02.07.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: historical anthropology * forest history * theory and methodology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138651