Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0481845 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pihera, Vlastimil
  Investiční fond. Vyměřování teritoria.
  [Investment Fund. Territory Survey.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 9, č. 9 (2017), s. 241-246. ISSN 1803-6554
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: investment funds * financial law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277302
   
 2. 2.
  0424926 - USP-I 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Balaš, Vladimír
  Mezinárodní ekonomické právo a lex mercatoria.
  [International Economic Law and Lex Mercatoria.]
  Mezinárodní ekonomické právo. 2. Praha: C. H. Beck, 2013 - (Šturma, P.; Balaš, V.), s. 19-22. ISBN 978-80-7179-069-3
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: economic law * financial law * international law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0230913
   
 3. 3.
  0392378 - USP-I 2014 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bárta, Jan - Hochmannová, O. - Škampa, J.
  Zákon o dani z přidané hodnoty.
  [The Value Added Tax Act.]
  2. rozš. - Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 468 s. ISBN 978-80-7380-435-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: financial law * tax law * Value Added
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0221268
   
 4. 4.
  0363290 - USP-I 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bauer, David
  Reforma účetnictví státu rok poté.
  [The Reform of the State´s Accountancy - a Year Later.]
  Auditor: časopis Komory auditorů České republiky. -, č. 5 (2011), s. 31-34. ISSN 1210-9096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: state' s accountancy * financial law * accountancy reform
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199272
   
 5. 5.
  0359860 - USP-I 2012 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bárta, Jan - Hochmannová, O. - Škampa, J.
  Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem.
  [The Annotated Value Added Tax Act.]
  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 445 s. ISBN 978-80-7380-318-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: financial law * Value Added Tax
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197560
   
 6. 6.
  0326395 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kindl, Milan
  O vztahu správního a daňového řádu.
  [On the relation of Rules of Administrative Procedure and Tax Rules.]
  Daně a finance. Roč. 17, č. 6 (2009), s. 6-9. ISSN 1801-6006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: financial law * administrative procedure
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173507
   
 7. 7.
  0322668 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil
  Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvenčního zákona? Glosa k účinkům moratoria podle § 122 InsZ.
  [What is permitted and what is not in the moratorium under the Insolvency Act? A comment on the effect of the moratorium under s. 122 of the Insolvency Act.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 1, č. 3 (2009), s. 72-75. ISSN 1803-6554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: financial law * the Insolvency Art
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170852
   
 8. 8.
  0320929 - USP-I 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil
  Stát v roli pomocníka, nikoli zachránce.
  [The state in the role of the helper instead of the saviour.]
  Ekonom, týdeník Hospodářských novin. Roč. 53, č. 4 (2009), s. 37. ISSN 1210-0714
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: financial law * Insolvency Act * bankruptcy
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169648