Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0463254 - USMH-B 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Perná, Ivana - Ochecová, P. - Száková, J. - Hanzlíček, Tomáš - Tlustoš, P.
  Determination of Plant-Available Nutrients in Two Wood Ashes: the Influence of Combustion Conditions.
  Communications in Soil Science and Plant Analysis. Roč. 47, 13/14 (2016), 1664-1674. ISSN 0010-3624
  Grant CEP: GA MZe QI102A207
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: combustion condition * crystal phases * fertilizer * plant-available nutrients * wood ash
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  Impakt faktor: 0.589, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262517
   
 2. 2.
  0449747 - BU-J 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holba, M. - Došek, M. - Maršálek, Blahoslav
  Fosfor v odpadních vodách - perspektivy jeho recyklace.
  [Phosphorus in wastewater - recycling prospects.]
  Vodní hospodářství. Roč. 65, č. 4 (2015), s. 8-12. ISSN 1211-0760
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QJ1320234
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: phosphorus recycling * wastewater * fertilizer * technology
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251820
   
 3. 3.
  0432841 - USMH-B 2015 RIV cze P - Patentový dokument
  Ertl, Z. - Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana
  Organicko minerální hnojivo.
  [Organic mineral fertilizer.]
  2014. Vlastník: Česká rozvojová agentura, o.p.s. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 18.06.2014. Číslo patentu: 304603
  Grant CEP: GA MZe QI102A207
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: biomass ash * wood chips * fertilizer
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1456653&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237199
   
 4. 4.
  0431790 - USMH-B 2015 RIV cze P - Patentový dokument
  Ertl, Z. - Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana
  Organicko minerální hnojivo.
  [Organic mineral fertilizer.]
  2014. Vlastník: Česká rozvojová agentura, o.p.s. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 02.07.2014. Číslo patentu: 304631
  Grant CEP: GA MZe QI102A207
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: biomass ash * corn straw * fertilizer
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1456640&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237196
   
 5. 5.
  0421682 - USMH-B 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Ertl, Z. - Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana
  Lisovaný granulát látek s obsahem úletových a/nebo roštových popelů z biomasy nebo jejich směsí.
  [Pressed granulation product with a content of fly ash and/or bottom ash from biomass or their mixtures.]
  2013. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - REAL ECO TECHIK, spol. s. r. o. Datum udělení vzoru: 02.12.2013. Číslo vzoru: 26163
  Grant CEP: GA MZe QI102A207
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: biomass ash * utilization * fertilizer
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2021383&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227971
   
 6. 6.
  0396944 - USMH-B 2014 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana
  Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy.
  [Biomass ashes as an additional mineral fertilizer in a relation to the combustion temperature of wood chips and straw.]
  TOP 2013 : Technika ochrany prostredia : 11.-13. jún 2013, Častá - Papiernička. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013 - (Horvát, M.; Ploskuňáková, L.; Onderová, I.), s. 83-88. ISBN 978-80-227-3955-9.
  [Technika ochrany prostredia TOP 2013. Častá - Papiernička (SK), 11.06.2013-13.06.2013]
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: biomass ash * fertilizer * recycling
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224592
   
 7. 7.
  0384444 - UEB-Q 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vaněk, V. - Balík, J. - Černý, J. - Pavlík, Milan - Pavlíková, D. - Tlustoš, P. - Valtera, J.
  Výživa zahradních rostlin.
  [The Nutrition of Horticultural Plants.]
  Praha: Academia, 2012. 568 s. ISBN 978-80-200-2147-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Fertilizer * Flowers * Manure
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  http://www.academiaknihy.cz/vyziva-zahradnich-rostlin.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214096
   
 8. 8.
  0366376 - USMH-B 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana
  Využití popelovin ze spalování biomasy.
  [Utilization of ashes from biomass combustion.]
  Sborník přednášek 2011. XIX. Mezinárodní kongres a výstava Odpady – Luhačovice. Luhačovice: Joga Luhačovice, 2011, s. 175-181. ISBN 978-80-904356-4-3.
  [Mezinárodní kongres a výstava Odpady – Luhačovice /19./. Luhačovice (CZ), 05.09.2011-08.09.2011]
  Grant CEP: GA MZe QI102A207
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: biomass ash * geopolymer * fertilizer
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201404
   
 9. 9.
  0364061 - USMH-B 2012 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ertl, Z. - Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana - Boura, P. - Janků, R.
  Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?
  [Biomass cinder – waste or raw material?]
  Odpadové fórum 2011. Praha: České ekologické manažerské centrum (CEMC), 2011, 072-1-072-5.
  [Odpadové fórum 2011. Kouty nad Desnou (CZ), 13.05.2011-15.05.2011]
  Grant CEP: GA MPO FI-IM5/146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: biomass ash * geopolymer * fertilizer
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199641
   
 10. 10.
  0336746 - USMH-B 2010 RIV CZ cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Ertl, Z. - Hanzlíček, Tomáš - Perná, Ivana
  Organicko-minerální hnojivo I.
  [Organic-mineral fertilizer I.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Česká rozvojová agentura; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 12.10.2009. Datum udělení vzoru: 07.12.2009. Číslo vzoru: 20331
  Grant CEP: GA MPO FI-IM5/146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: biomass * fertilizer * ash
  Kód oboru RIV: GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180916