Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0500613 - UCL-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Futtera, Ladislav
  „Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slavie.” Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu.
  [„The Czechs will live, and live long, for the salvation of themselves and of Slavdom.” Prophecy in the culture of the Czech Enlightenment and Romanticism.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 167-180. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: prophecy * Enlightenment * Romanticism * patriotism * nationalism * escape
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292693
   

 2. 2. 0498649 - UCL-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Smyčka, Václav
  Proměny narativních postupů fikční prózy v osvícenských časopisech českých zemí.
  [Changing Narrative Approaches in Prose Fiction in Bohemian Periodicals during the Enlightenment.]
  Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 71-94. ISSN 1804-6983
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08481S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Enlightenment * Periodical * Story * Narrative mode * Johann Ferdinand Opitz * Christian Heinrich Spiess * Josef Kirpal * Josef Herbst
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290948
   

 3. 3. 0494574 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef (ed.)
  Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem.
  [Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! The Correspondence from Nicolaus Adauct Voigt to Gelasius Dobner.]
  Praha: Scriptorium, 2018. 143 s. ISBN 978-80-88013-68-6
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Enlightenment * scholar correspondence * 18th century * The Piarist Order * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288489
   

 4. 4. 0493126 - FLU-F 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Fulka, Josef
  Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii.
  [A broken view: nature and role of fiction in the French Enlightenment philosophy.]
  World Literature Studies. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 14-23. ISSN 1337-9275
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Enlightenment * education * perception * French philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286587
   

 5. 5. 0489424 - UCL-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobiáš, Dalibor - Smyčka, Václav
  Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy.
  [Origins of Czech literary criticism during the Enlightenment: bases - model - perspektives.]
  Česká literatura. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 3-33. ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08481S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: literary criticism * Enlightenment * public * canon * reviewer * journals
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283836
   

 6. 6. 0488221 - UCL-M 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Smyčka, Václav
  Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800.
  [Optical Devices in Literature around the Year 1800.]
  Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2018 - (Hojda, Z.; Prahl, R.; Ottlová, M.), s. 167-181. ISBN 978-80-200-2819-8.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /37/: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 23.02.2017-25.02.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: imagination * optical media * enlightenment * Spiess, Christian Heinrich * Kittler, Friedrich
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282821
   

 7. 7. 0488220 - UCL-M 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Smyčka, Václav
  Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela.
  [Enlightened Animals. The popular Philosophy of G. I. Wenzel native od Choceň.]
  Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017 - (Hrabal, J.), s. 17-30. ISBN 978-80-87895-94-8
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: philosophy of animal * philosophical style * empiry * narration * Observation * Wenzel, Gottfried Immanuel * enlightenment
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282819
   

 8. 8. 0488217 - UCL-M 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Wögerbauer, Michael
  Aufklärung.
  [The Enlightenment.]
  Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017 - (Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M.), s. 121-125. ISBN 978-3-476-02579-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: literary communication * Czech lands * enlightenment
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282815
   

 9. 9. 0480331 - FLU-F 2018 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
  Glombíček, Petr - Kunca, Tomáš
  Spory o rozum ve věku rozumu.
  [Controversies concerning reason in the age of reason.]
  [Praha, 11.10.2017-13.10.2017, (K-CST 10/0)]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06904S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hume * enlightenment * Berkeley
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276156
   

 10. 10. 0479227 - UCL-M 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Wögerbauer, Michael
  Nakladatelé a jejich dopisy v německojazyčném osvícenství. Komunikační pole autor - nakladatel - vydavatel.
  Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Roč. 6, č. 2016 (97), s. 97-100. ISSN 1804-6983.
  [Verleger und ihre Briefe in der deutchsprachigen Aufklärung. Das Kommunikationsfeld Autor - Verleger - Herausgeber. Wittenberg, 01.10.2015-03.10.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: conference * enlightenment * book trade
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275227