Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0518664 - ÚČL 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Jaluška, Matouš - Fantysová Matějková, Jana - Soukup, Daniel - Pokorný, M.
  Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran.
  [Heaven, Hell, Poetry. Reformation from Various Angles.]
  Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., 2019. 198 s. ISBN 978-80-88069-88-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-07473S; GA ČR(CZ) GA19-12859S
  Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985921
  Klíčová slova: Martin Luther * reformation * exegesis * early modern literature * poetry * comparative literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AB - Dějiny (MSUA-W)
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303748
   
 2. 2.
  0509215 - ÚČL 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jaluška, Matouš
  Starý Faust neschopný vzpoury. Jedno z možných čtení.
  [The old Faust, incapable of revolt. A reading.]
  Historia o životu doktora Jana Fausta. Praha: Academia, 2019 - (Kolár, J.), s. 13-44. ISBN 978-80-200-2953-9
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: early modern literature * Faust * Martin Luther * theology * popular culture
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299966
   
 3. 3.
  0486179 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havelka, Tomáš
  Jan Amos Komenský jako vypravěč.
  [Johannes Amos Comenius as narrator.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 233-251. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Homiletics * narration * early modern literature * biblical quotations * Jan Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281035
   
 4. 4.
  0484481 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury.
  [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 77-102. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: censorship * literary regulation * early modern literature * Jan Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280643
   
 5. 5.
  0452175 - FLÚ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havelka, Tomáš
  Matěj Václav Štajer a 'jeho' exempla.
  [Matthias Wenceslaus Steyer and 'his' exempla.]
  Víra, věda a literatura v 17. a 18. století. Barokní jezuitské Klatovy. Klatovy: Město Klatovy, 2015 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 12-37. Klatovy v prostoru a čase, 7. ISBN 9788090603714.
  [Barokní jezuitské Klatovy 2015. Klatovy (CZ), 24.04.2015-26.04.2015]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jesuits * early modern literature * homiletic * exempla * Matthias Wenceslaus Steyer
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253225
   
 6. 6.
  0429996 - FLÚ 2015 RIV CZ cze R - Recenze
  Havelka, Tomáš
  Jezuité, periochy, bivia, chory a to ostatní [Recenze].
  [Jesuits, periochs, bivias and the other [Review].]
  [Jacková, M.: Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: jezuitské školské drama. Praha : FF UK, 2011]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 62, č. 3 (2014), s. 470-476. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: review * Jesuit drama * early modern literature
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234946
   
 7. 7.
  0368015 - ÚČL 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Rozjímání iuxta morem Societatis v české provincii Tovaryšstva Ježíšova aneb Lanciciovo století (1636-1739).
  [Meditation iuxta morem Societatis in the Bohemian Province of the Society of Jesus of else, Lancicius' Century (1636-1739).]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 26, č. 1 (2011), s. 57-75. ISSN 0231-7494
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: early modern literature * Jesuits * early modern spirituality * meditation * Bohemian-Polish cultural relations * Lancicius, Nicolaus * St. Philip of Neri * Kadlinský, Felix
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202492
   
 8. 8.
  0358853 - ÚČL 2012 CZ cze R - Recenze
  Zajíčková, Vendula
  Rekonstrukce versus objektivita [Recenze.].
  [Reconstruction versus objectivity.]
  [Rychterová, P. (ed.).: Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 91-93. ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: early modern literature * editions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196775