Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0503199 - UJC-A 2019 SI eng A - Abstrakt
  Nová, Jana
  Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary?
  The XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Book of Abstract. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018 - (Čibej, J.; Gorjanc, V.; Kosem, I.; Krek, S.). s. 182
  [EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts /18./. 17.07.2018-21.07.2018, Ljubljana]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech * determinologization * dictionary definition * general dictionary * lexicography * Slovak * terminology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex2018_book_of_abstracts_FINAL.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295357
   

 2. 2. 0503196 - UJC-A 2019 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nová, Jana
  Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary?
  Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018 - (Čibej, J.; Gorjanc, V.; Kosem, I.; Krek, S.), s. 387-398. ISBN 978-961-06-0097-8.
  [EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts /18./. Ljubljana (SI), 17.07.2018-21.07.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech * determinologization * dictionary definition * general dictionary * lexicography * Slovak * terminology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295022
   

 3. 3. 0502846 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Merenus, Aleš
  Slovník moderního českého dramatu.
  [Dictionary of modern Czech drama.]
  Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Merenus, A.), s. 9-12. ISBN 978-80-210-9145-0
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Modern Czech Drama * Dictionary * dramatics * 19th century * 20th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294727
   

 4. 4. 0502845 - UCL-M 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Merenus, Aleš (ed.)
  Theatralia. Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl).
  Brno: Masarykova univerzita, 2018. 76 s. ISBN 978-80-210-9145-0
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Modern Czech Drama * dictionary * Milan Kundera * Ivan Vyskočil * Jiří Suchý * Václav Havel * Ivan Klíma * Alena Vostrá * Ladislav Smoček
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294808
   

 5. 5. 0502319 - UJC-A 2019 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
  Kochová, Pavla - Holcová, M.
  Výzkum valence jako součást tvorby všeobecného výkladového slovníku.
  [Research on Valency as Part of Creating a Monolingual Dictionary.]
  Prace Filologiczne. Roč. 72, č. 1 (2018), s. 179-192. ISSN 0138-0567
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: monolingual dictionary * valency dictionary * valency * dictionary-making principles * word-list
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294531
   

 6. 6. 0500116 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
  Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
  Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
  [Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
  Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
  Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292258
   

 7. 7. 0499297 - UJC-A 2019 CZ cze R - Recenze
  Štícha, František
  Valenční slovník českých sloves – VALLEX.
  [Lopatková, M.; Kettnerová, V.; Bejček, E.; Vernerová, A.; Žabokrtský, Z.: Valenční slovník českých sloves VALLEX. Praha, 2016. 698 s.]. Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 75-81. ISSN 1804-137X
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: valency * dictionary * verbs
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292740
   

 8. 8. 0498060 - SLU-S 2019 RIV CZ cze, rus E - Elektronický dokument
  Krejčířová, Iveta - Sádlíková, Marie - Sixtová, Hedvika - Bohuslavová, Ludmila - Šlaufová, Eva - Skwarska, Karolína - Simeunović-Skvorcova, Marija - Savický, Nikolaj - Lukin, Dmitrij
  Rusko-česká elektronická slovníková databáze. Mobilní verze.
  [Russian-Czech Electronic Vocabulary Database. Mobile version.]
  [databáze]. - Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i, 2018. E, 32 MB
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: dictionary * mobile version * database * Russian-Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290479
   

 9. 9. 0495021 - SLU-S 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
  Krejčířová, Iveta
  Češsko-russkije i russko-češskije slovari: istorija i sovremennost'.
  [Czech-Russian and Russian-Czech Dictionaries: History and the Present.]
  Leksikologija i leksikografija slavjanskich jazykov. Moskva: LEKSRUS, 2017 - (Černyševa, M.), s. 79-93. ISBN 978-5-9909698-2-7
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Dictionary * Czech * Russian
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288154
   

 10. 10. 0493480 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Makariusová, Marie - Doskočil, Zdeněk - Kučera, Martin - Martínek, Jiří - Novotný, Gustav - Szajkó, Vojtěch - Vošahlíková, Pavla
  Biografický slovník českých zemí. Sešit 21. H-HAM.
  [Biographical Dictionary of the Lands of Bohemia. Vol. 21. H-HAM.]
  Praha: Academia: Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. 159 s. ISBN 978-80-200-2871-6; ISBN 978-80-7286-319-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * biography * dictionary
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286844