Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0507556 - UJC-A 2020 CZ cze R - Recenze
  Jílková, Lucie
  Hacknutá čeština. Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny [Recenze].
  [Kavka M., Škrabal M. a kol. Hacknutá čeština. Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Brno, 2018. 271 s.]. Jazykovědné aktuality. Roč. 56, 1/2 (2019), s. 33-36. ISSN 1212-5326
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: dictionary * internet * server Čeština 2.0
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298586
   
 2. 2.
  0505477 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Neprašová, Renáta
  Propriální frazeologie ve výkladovém slovníku.
  [Proprial Phraseology in a Monolingual Dictionary.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 41-48. ISBN 978-80-86420-65-3
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
  Klíčová slova: proprial phraseology * lexicography * monolingual dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297016
   
 3. 3.
  0505320 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kroupová, Magdalena - Čurdová, Veronika
  Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves transportu.
  [The Dictionary Treatment of Verbs of Motion and Verbs of Transport.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 327-333. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Klíčová slova: verbs of motion * verbs of transport * definition * lexicography * monolingual dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296842
   
 4. 4.
  0505316 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čurdová, Veronika - Kroupová, Magdalena
  Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě.
  [The Verbs běžet and běhat (to Run) in the Lexicographical Point of View.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 287-294. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
  Klíčová slova: verbs of motion * determinate verbs * indeterminate verbs * dictionary-making principles * lexicography * monolingual dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296841
   
 5. 5.
  0505296 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Opavská, Zdeňka
  Monokolokabilita ve výkladovém slovníku.
  [Monocollocability in the Monolingual Dictionary.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 49-55. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
  Klíčová slova: monocollocability * monocollocable words * monolingual dictionary * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296854
   
 6. 6.
  0504943 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mžourková, Hana
  K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících.
  [Treatment of Meaning of Indefinite Pronouns in Czech and Slovenian Monolingual Dictionaries.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 343-349. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: dictionary * pronoun * indefinity * treatment of meaning
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296503
   
 7. 7.
  0504939 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nejedlý, Petr
  Cesty k slovníku raněnovověké češtiny.
  [Paths to a Dictionary of Early Modern Czech.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 489-494. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Humanistic and Baroque Czech * lexicon * dictionary * database
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296578
   
 8. 8.
  0504920 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vajdlová, Miloslava
  Elektronický slovník staré češtiny v kontextu slavistickém.
  [The Electronic Dictionary of Old Czech in the Context of Slavonic Studies.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 523-530. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Electronic dictionary of Old Czech * Old Czech lexicon * Czech diachronic lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296469
   
 9. 9.
  0504820 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Černá, Alena M.
  Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína.
  [Terminology in Daniel Adam of Veleslavín´s Nomenclators.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 407-414. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Terminology * Humanistic Czech * Daniel Adam of Veleslavín * Dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296580
   
 10. 10.
  0504817 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lišková, Michaela
  Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny.
  [Exemplification in The Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 25-31. ISBN 978-80-86420-65-3.
  [Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: metalexicography * monolingual dictionary * exemplification * stereotype
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296374