Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0500642 - UJC-A 2019 RU rus A - Abstrakt
  Janyšková, Ilona
  K protobulgarizmam v Etimologičeskom slovare staroslavjanskogo jazyka.
  Slavjanskij mir: Jazyk, literatura, kul'tura. Moskva: MAKS Press, 2018 - (Remneva, М.; Anan'jeva, N.; Vasil'jeva, V.; Izotov, A.; Kovtun, E.; Lifanov, K.; Ostapčuk, O.). s. 426-429. ISBN 978-5-317-05930-9.
  [Slavjanskij mir: Jazyk, literatura, kul'tura. 27.11.2018-30.11.2018, Moskva]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292726
   

 2. 2. 0500116 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
  Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
  Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
  [Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
  Brno: Tribun EU, 2018. 42, LXXX s. ISBN 978-80-263-1501-8
  Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292258
   

 3. 3. 0499297 - UJC-A 2019 CZ cze R - Recenze
  Štícha, František
  Valenční slovník českých sloves – VALLEX.
  [Lopatková, M.; Kettnerová, V.; Bejček, E.; Vernerová, A.; Žabokrtský, Z.: Valenční slovník českých sloves VALLEX. Praha, 2016. 698 s.]. Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 75-81. ISSN 1804-137X
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: valency * dictionary * verbs
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292740
   

 4. 4. 0498060 - SLU-S 2019 RIV CZ cze, rus E - Elektronický dokument
  Krejčířová, Iveta - Sádlíková, M. - Sixtová, H. - Bohuslavová, Ludmila - Šlaufová, Eva - Skwarska, Karolína - Simeunović-Skvorcova, M. - Savický, N. - Lukin, D.
  Rusko-česká elektronická slovníková databáze. Mobilní verze.
  [Russian-Czech Electronic Vocabulary Database. Mobile version.]
  [databáze]. - Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i, 2018. E, 32 MB
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: dictionary * mobile version * database * Russian-Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290479
   

 5. 5. 0495021 - SLU-S 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
  Krejčířová, Iveta
  Češsko-russkije i russko-češskije slovari: istorija i sovremennost'.
  [Czech-Russian and Russian-Czech Dictionaries: History and the Present.]
  Leksikologija i leksikografija slavjanskich jazykov. Moskva: LEKSRUS, 2017 - (Černyševa, M.), s. 79-93. ISBN 978-5-9909698-2-7
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Dictionary * Czech * Russian
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288154
   

 6. 6. 0492393 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Michalec, Vít - Šemelík, M. - Vachková, M.
  K činnosti lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR v letech 2015–2018.
  Jazykovědné aktuality. Roč. 55, 1/2 (2018), s. 25-29. ISSN 1212-5326
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: lexicography * linguistic association * dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://www.jazykovednesdruzeni.cz/JA18_1_2.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286101
   

 7. 7. 0492033 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lišková, Michaela - Šemelík, M.
  Slovník a vulgarismy.
  Vesmír. Roč. 97, č. 5 (2018), s. 320. ISSN 0042-4544
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: vulgarisms * dictionary * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-5/slovnik-vulgarismy.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285740
   

 8. 8. 0491221 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Voleková, Kateřina
  Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých slovnících 15. století.
  [Non-Actuality of the Verbal Action in the Latin–Czech Dictionaries from the 15th Century.]
  Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 73-82. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
  [Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * verb * non-actuality * dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285598
   

 9. 9. 0488195 - UCL-M 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Merenus, Aleš (ed.)
  Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl).
  Brno: Masarykova univerzita, 2017. 74 s. ISBN 978-80-210-8746-0
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech drama * Modern Czech Play * theatre culture * dictionary
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282802
   

 10. 10. 0487278 - UJC-A 2018 CZ cze R - Recenze
  Lišková, Michaela
  Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech [Recenze].
  [Čermák, F.; Čermák, J.; Obstová, Z.; Vachková, M.: Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech. Amsterodam, 2016. 110 s.]. Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 3/4 (2017), s. 51-54. ISSN 1212-5326
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: dictionary * monocollocability * language periphery * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281936