Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0508462 - UCL-M 2020 RIV RU rus J - Článek v odborném periodiku
  Kolár, Robert - Plecháč, Petr
  Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii.
  [The Frequency of Parts of Speech in Czech Poetry.]
  Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova. -, č. 14 (2018), s. 113-125. ISSN 2311-150X
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1825
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: versification * stylometry * corpus linguistics * parts of speech * poetics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299357
   
 2. 2.
  0507535 - SLU-S 2020 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kocková, Jana
  Fazovyje glagoly v sočetanii s otglagol'nymi suščestvitel'nymi na osnove russkogo i češskogo jazykov.
  [Phase verbs in connection with the deverbal nouns based on Russian an Czech.]
  Moskva: MAKS Press, 2019. ISBN 978-5-317-06117-3. In: Slavjanskij sbornik: Jazyk, literatura, kul'tura. Moskva: MAKS Press, 2019, s. 64-72. ISBN 978-5-317-06117-3.
  [Slavjanskij mir: Jazyk, literatura, kul'tura. Moskva (RU), 27.11.2018-30.11.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: phase verb * deverbal noun * aspect * corpus-based study
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298770
   
 3. 3.
  0503618 - FLU-F 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
  Mikeš, Vladimír
  Sylva Fischerová: Od humorů k temperamentům: vznik a proměny humorální teorie.
  [Sylva Fischerová: From humors to temperaments: origins and development of humoral theory.]
  [Praha, 24.02.2017-24.03.2017, (W-CST 20/0)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Corpus Hippocraticum * Galen
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295424
   
 4. 4.
  0502354 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Komrsková, Zuzana
  Chápeš a rozumíš v mluveném spontánním dialogu.
  [The Czech lexemes chápeš and rozumíš in spoken spontaneous dialogue.]
  Nová čeština doma a ve světě. -, č. 1 (2018), s. 53-61. ISSN 1805-367X
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken language * corpus * particle * dialogue * question tags
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2018/11/Zuzana_Komrskova_53-61.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294530
   
 5. 5.
  0501071 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jílková, Lucie
  K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no.
  [On syntax of private letters: example of the Czech word no.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 183-190. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech word no * spoken language * syntax * Private Correspondence Corpus * monological and dialogical meanings
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293480
   
 6. 6.
  0498134 - UCL-M 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Plecháč, Petr
  A collocation-driven method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry).
  Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018 - (Fidler, M.; Cvrček, V.), s. 79-95. ISBN 978-3-319-98017-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01723S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Rhyme * Versification * Morphological richness * Corpus linguistics * Machine learning
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98017-1_5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290546
   
 7. 7.
  0497632 - SLU-S 2019 DE rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kocková, Jana
  Suščestvitel'nyje na -nije/-tije (-ní/-tí) v russko-češskom sopostavlenii.
  [Nouns ending in -nie/-tie (-ní/-tí) in Czech-Russian comparison.]
  Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2018 - (Gutiérrez Rubio, E.; Grischenko, A.; Kislova, E.; Kruk, D.; Speed, T.; Týrová, Z.), s. 90-99. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 64. ISBN 978-3-447-11070-9. ISSN 2363-8605.
  [Polyslav /21./. Novi Sad (RS), 11.09.2017-13.09.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: equivalents * deverbative * language corpus * Czech * Russian
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290172
   
 8. 8.
  0497578 - SLU-S 2019 RU rus A - Abstrakt
  Kocková, Jana
  Fazovyje glagoly v sočetanii s otglagol'nymi suščestvitel'nymi na osnove russkogo i češskogo jazykov.
  [Phase verbs in connection with the deverbal nouns based on Russian an Czech.]
  Slavjanskij mir: Jazyk, literatura, kul'tura. Moskva: MAKS Press, 2018 - (Remneva, М.; Anan'jeva, N.; Vasil'jeva, V.; Izotov, A.; Kovtun, E.; Lifanov, K.; Ostapčuk, O.). s. 146-148. ISBN 978-5-317-05930-9.
  [Slavjanskij mir: Jazyk, literatura, kul'tura. 27.11.2018-30.11.2018, Moskva]
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: phase verb * deverbal noun * aspect * corpus-based study
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290166
   
 9. 9.
  0497220 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jílková, Lucie
  Slovní spojení až tak v současné mluvené češtině.
  [Czech expression až tak in contemporary spoken Czech.]
  Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 17 (2018), s. 23-40. ISSN 1804-137X
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech expression až tak * DIALOG corpus * ORAL corpus * ORTOFON corpus * mass media dialogue * informal dialogue
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291174
   
 10. 10.
  0496401 - UCL-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kolár, Robert - Plecháč, Petr
  Ještě k Seifertovu ranému volnému verši.
  [More on Seifert’s early free verse.]
  Česká literatura. Roč. 66, č. 4 (2018), s. 553-562. ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01723S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jaroslav Seifert * Stanislav Kostka Neumann * free verse * Corpus Verse Studies * stylometry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  http://versologie.cz/v2/pdf/papers/ppri2018.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289192