Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0543220 - FLÚ 2022 CZ cze M - Část monografie knihy
  Cielontko, David
  Otázka původu ohnivého jezera ze Zj 19–20.
  [The origin of the lake of fire image in Rev 19–20.]
  Od Mojžíše k novému Jeruzalému: deset biblických výkladů. Jihlava: Mlýn, 2021 - (Roskovec, J.), s. 166-186. ISBN 978-80-86498-70-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Lake of Fire * Book of Revelation * Collective Memory
  Obor OECD: Theology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322201
   
   
 2. 2.
  0541515 - EÚ 2022 eng A - Abstrakt
  Šipöczová, Eva
  The folklore research and collective memory at Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences.
  [Seminar on folklore research and collective memory. 29.03.2021, Tartu]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) MSM300582101
  Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: collective memory * jokes * contemporary folklore
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319415
   
   
 3. 3.
  0541513 - EÚ 2022 eng A - Abstrakt
  Šipöczová, Eva
  Collective memory and public anti-government demonstration in Czech Republic in 2019.
  [Eesti folkloristide (talve)konverents „Loodus-keskkond-kultuur“. 24.03.2021-25.03.2021, Tartu]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) MSM300582101
  Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: demonstrations * collective memory * banners
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319414
   
   
 4. 4.
  0538586 - FLÚ 2021 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
  Vendra, Maria Cristina Clorinda
  Paul Ricoeur on Collective Memory: the Cohesion of Social Life.
  Voluntas. Roč. 10, č. 3 (2019), s. 87-107. E-ISSN 2179-3786
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: collective memory * remembering * narrative * history * social-phenomenology
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.5902/2179378639936
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316370
   
   
 5. 5.
  0534409 - FLÚ 2021 cze U - Uspořádání akce
  Cielontko, David - Halama, O.
  Paměť české reformace: husitská práce s historickou pamětí.
  [Memory of the Bohemian Reformation: Hussite approach to the historical memory.]
  [On-line, 21.10.2020-21.10.2020, (W-CST 20/0)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bohemian reformation * collective memory * Hussites
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312607
   
   
 6. 6.
  0534406 - FLÚ 2021 RIV cze, slo U - Uspořádání akce
  Cielontko, David
  Teorie kolektivní paměti v kontextu biblistiky a studia raného křesťanství.
  [The collective memory theory in the context of the biblical studies and the studies of early Christianity.]
  [Praha, 05.11.2020-05.11.2020, (W-EUR 49/2)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: collective memory * biblical studies * early christianity
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312605
   
   
 7. 7.
  0522695 - ÚSD 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kovařík, David
  Zaniklá sídla jako místo paměti českého pohraničí.
  [Abandoned Settlements as Site of Memory of the Czech Borderland.]
  Kulturní studia. Roč. 7, č. 1 (2019), s. 43-65. ISSN 2533-7599
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV070
  Klíčová slova: abandoned settlements * collective memory * Czech borderland
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  http://kulturnistudia.cz/wp-content/uploads/2019/05/2019-1-Kovarik.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307145
   
   
 8. 8.
  0520506 - ARÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
  Tomanová, Pavla
  1949. Svědkyně svatováclavských legend [výzkum hradiště Budeč a vytváření kolektivní paměti].
  [1949. Witness of the legends about St. Wenceslas [research on the Budeč Stronghold and creating of collective memory].]
  Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019 - (Kuna, M.; Starcová, M.; Maříková-Kubková, J.), s. 90-91. ISBN 978-80-7581-017-5
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Budeč * Early Middle Ages * collective memory
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305303
   
   
 9. 9.
  0517453 - SOÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
  Wladyniak, L. - Kudrnáčová, Michaela
  Memory in the borderland. A study of collective memory in the former East Prussia region of Poland and the Sudetes in the Czech Republic.
  [Praha, 26.09.2019-26.09.2019, (W-CST 14/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: collective memory * Sudetes * former East Prussia * borderland
  Obor OECD: Sociology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302757
   
   
 10. 10.
  0511891 - EÚ 2020 eng A - Abstrakt
  Šipöczová, Eva
  Socialism in Joke: Political jokes as Part of Collective Memory in the Czech Republic and Slovakia
  .
  [(Re)thinking socialism: knowledge, memory and oblivion of the socialist past. 07.11.2019-09.11.2019, Sofia]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: political jokes * socialism * collective memory * Czechoslovakia * contemporary narrative
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302147