Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0541520 - ÚTAM 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zhang, Wei - Tang, Z. Z. - Yang, Y. - Wei, J. G. - Pospíšil, Stanislav
  Mixed-mode debonding behavior between CFRP plates and concrete under fatigue loading.
  Journal of Structural Engineering-Asce. Roč. 147, č. 5 (2021), č. článku 04021055. ISSN 0733-9445
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) * mixed mode * cohesive zone model * debonding * fatigue * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Obor OECD: Civil engineering
  Impakt faktor: 2.454, rok: 2019
  https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003032
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319078
   
 2. 2.
  0537385 - ÚTAM 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zhang, Wei - Tang, Z.-Z. - Yang, Y. - Wei, J.
  Assessment of FRP–concrete interfacial debonding with coupled mixed-mode cohesive zone model.
  Journal of Composites for Construction. Roč. 25, č. 2 (2021), č. článku 04021002. ISSN 1090-0268
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: cohesive zone model * mixed-mode * Mohr–Coulomb * external bonded * FRP
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Obor OECD: Civil engineering
  Impakt faktor: 2.896, rok: 2019
  https://doi.org/10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0001114
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318757
   
 3. 3.
  0474235 - ÚFM 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Chlup, Zdeněk - Padělek, P. - Dlouhý, Ivo
  Prediction of the Traction Separation Law of Ceramics Using Iterative Finite Element Modelling.
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Zürrich: Trans Tech Publications, 2017 - (Šandera, P.), s. 186-189. Solid State Phenomena, 258. ISBN 978-3-03835-626-4. ISSN 1662-9779.
  [MSMF8. International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /8./. Brno (CZ), 27.06.2016-29.06.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA14-11234S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: cohesive zone model * Si3N4 composite * finite element user’s procedure
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Obor OECD: Ceramics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271376
   
 4. 4.
  0450471 - ÚFM 2016 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Chlup, Zdeněk
  Crack growth modelling in the silicon nitride ceramics by application of the cohesive zone aproach.
  Materials Structure and Micromechanics of Fracture VII. Zurich: Trans Tech Publications, 2014 - (Šandera, P.), s. 193-196. Key Engineering Materials, 592-593. ISBN 978-3-03785-934-6. ISSN 1013-9826.
  [MSMF 7 - International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /7./. Brno (CZ), 01.07.2013-03.07.2013]
  GRANT EU: European Commission(XE) 263476
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Si3N4 composite * cohesive zone model * finite element procedure
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251786
   
 5. 5.
  0450470 - ÚFM 2016 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Chlup, Zdeněk
  Microindentation test modelling in the silicone nitride ceramics by the application of the cohesive zone approach.
  Advances in Fracture and Damage Mechanics XIII. Zürich: Trans Tech publications, 2015 - (Alfaiate, J.; Aliabadi, M.), s. 329-332. Key Engineering Materials, 627. ISBN 978-3-03835-235-8. ISSN 1013-9826.
  [FDM 2014 International Conference on Fracture and Damage Mechanics /13./. São Miguel Island, Azores (PT), 23.09.2014-25.09.2014]
  GRANT EU: European Commission(XE) 263476
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Si3N4 composite * cohesive zone model * finite element procedure
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252120
   
 6. 6.
  0435046 - ÚFM 2015 RIV DE eng O - Ostatní výsledky
  Kozák, Vladislav - Chlup, Zdeněk
  Microindentation Test Modelling in the Silicon Nitride Ceramics.
  2014
  GRANT EU: European Commission(XE) 263476 - ROLICER
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Silicon nitride * Cohesive zone model * FEM
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239592
   
 7. 7.
  0434890 - ÚFM 2015 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Chlup, Zdeněk
  Crack Growth Modelling in the Silicon Nitride Ceramics by Application of the Cohesive Zone Approach.
  Materials Structure and Micromechanics of Fracture VII. Zurich: Trans Tech Publications, 2014 - (Šandera, P.), s. 193-196. Key Engineering Materials, 592-593. ISBN 978-3-03785-934-6. ISSN 1013-9826.
  [MSMF 7 - International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture /7./. Brno (CZ), 01.07.2013-03.07.2013]
  GRANT EU: European Commission(XE) 263476 - ROLICER
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: cohesive zone model * Si 3 N 4 composite * finite element user’s procedure
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238864
   
 8. 8.
  0321077 - ÚFM 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Dlouhý, Ivo
  A Crack Growth Modelling in Materials with heterogenous microstructure.
  [Modelování šíření trhliny v materiálech s heterogenní mikrostrukturou.]
  Proceedings of 17th European Conference on Fracture. Brno: VUTIUM Brno, 2008 - (Pokluda, J.; Lukáš, P.; Šandera, P.; Dlouhý, I.), s. 350-357. ISBN 978-80-214-3692-3.
  [ECF17 - European Conference on Fracture /17./. Brno (CZ), 02.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1304; GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * traction-separation law * R-curve
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169756
   
 9. 9.
  0317738 - ÚFM 2009 RIV ES eng M - Část monografie knihy
  Kozák, Vladislav
  Ductile Crack Growth Modelling Using Cohesive Zone Approarch.
  [Modelování tvárného porušení pomocí kohezního přístupu.]
  Composites with Micro- and Nano- structure: Computational Modelling and Experiments. Barcelona, Spain: Springer, 2008 - (Kompiš, V.), s. 191-208. Computational Methods in Applied Sciences, Vol. 9. ISBN 978-1-4020-6974-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * Gurson * finite element method
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167312
   
 10. 10.
  0309817 - ÚFM 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozák, Vladislav - Dlouhý, Ivo - Chlup, Zdeněk
  Cohesive zone model and GTN model collation for ductile crack growth.
  [Porovnání kohezního a GTN modelu pro modelování šíření tvárné trhliny.]
  Materials Science Forum. Roč. 567-568, - (2008), s. 145-148. ISSN 0255-5476.
  [MSMF /5./. Brno, 27.06.2007-29.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * GTN model * J-R curve prediction
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161851