Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0557213 - ÚH 2023 RIV GB eng B - Monografie kniha jako celek
  Pivokonský, Martin - Novotná, Kateřina - Čermáková, Lenka - Petříček, Radim
  Jar tests for water treatment optimization: How to perform jar tests – a handbook.
  1. - London: IWA Publishing, 2022. 56 s. ISBN 9781789062694
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/20
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation * jar test * water treatment * WTP operation
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://iwaponline.com/ebooks/book/846/Jar-Tests-for-Water-Treatment-OptimisationHow-to
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331281
   
   
 2. 2.
  0555214 - BC 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vecková, Tereza - Sak, Bohumil - Samková, E. - Holubová, Nikola - Kicia, M. - Zajaczkowska, Z. - Hlásková, Lenka - Květoňová, Dana - Kváč, Martin
  Raw Goat's Milk, Fresh and Soft Cheeses as a Potential Source of Encephalitozoon cuniculi.
  Foodborne pathogens and disease. Roč. 18, č. 9 (2021), s. 661-667. ISSN 1535-3141. E-ISSN 1556-7125
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-10706S
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: infection * antibodies * intestinalis * microsporidia * humans * brain * sheep * cheese processing * foodborne disease * experimental infection * infectivity * coagulation
  Obor OECD: Infectious Diseases
  Impakt faktor: 3.788, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/fpd.2021.0017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329738
   
   
 3. 3.
  0554204 - BC 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kotál, Jan - Polderdijk, S. - Langhansová, H. - Ederova, M. - Martins, Larissa Almeida - Beránková, Z. - Chlastáková, A. - Hajdušek, Ondřej - Kotsyfakis, Michalis - Huntington, J. - Chmelař, J.
  Ixodes ricinus Salivary Serpin Iripin-8 Inhibits the Intrinsic Pathway of Coagulation and Complement.
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 22, č. 17 (2021), č. článku 9480. E-ISSN 1422-0067
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000759
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: tsetse thrombin inhibitor * tick saliva * anticoagulant activity * blood-coagulation * immune-response * protein * disease * expression * peptide * cloning * blood coagulation * crystal structure * Ixodes ricinus * parasite * saliva * serpin * tick
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 6.208, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/17/9480
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328823
   
   
 4. 4.
  0554108 - BC 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlastáková, A. - Kotál, Jan - Beránková, Z. - Kaščáková, B. - Martins, Larissa Almeida - Langhansová, H. - Prudníková, T. - Ederova, M. - Kutá Smatanová, I. - Kotsyfakis, Michalis - Chmelař, J.
  Iripin-3, a New Salivary Protein Isolated From Ixodes ricinus Ticks, Displays Immunomodulatory and Anti-Hemostatic Properties In Vitro.
  Frontiers in Immunology. Roč. 12, MAR 1 2021 (2021), č. článku 626200. ISSN 1664-3224. E-ISSN 1664-3224
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-07247S
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: antithrombin-iii * factor-viia * inhibitors * serpins * infestations * family * glycosylation * annotation * expression * interface * tick * serpin * X-ray crystallography * blood coagulation * inflammation * adaptive immunity * Ixodes ricinus * saliva
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 8.786, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.626200/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328746
   
   
 5. 5.
  0549146 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace koagulace vyčištěné odpadní vody z ČOV Podlázky, ČOV Kvasiny a ČOV Solnice.
  [Coagulation optimization of the wastewater effluent at the Podlázky, Kvasiny and Solnice wastewater treatment plants.]
  Praha: Sweco Hydroprojekt a. s., 2020. 65 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation * flotation * water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325176
   
   
 6. 6.
  0549144 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Semerád, Jaroslav - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka - Cajthaml, Tomáš - Pivokonský, Martin
  Účinnost odstranění PFCs koagulací/flokulací a adsorpcí na cílených sorbentech v laboratorních podmínkách.
  [Removal efficiency of PFCs by coagulation/flocculation and adsorption on targeted sorbents in laboratory conditions.]
  Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a. s., 2021. 34 s.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation * floculation * adsorption
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325200
   
   
 7. 7.
  0547439 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pivokonský, Martin - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Čermáková, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace na úpravně vody Myslivny.
  [Optimization of the coagulation/flocculation process at the Myslivny water treatment plant.]
  Praha: Praha: Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a. s., 2021. 19 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation * flocculation * drinking water treatment * natural organic matter
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325228
   
   
 8. 8.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the of drinking water treatment.]
  Interní kód: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technické parametry: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Ekonomické parametry: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 9. 9.
  0545948 - ÚH 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Prokopová, Michaela - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka - Čermáková, Lenka - Cajthaml, Tomáš - Pivokonský, Martin
  Coagulation of polyvinyl chloride microplastics by ferric and aluminium sulphate: Optimization of reaction conditions and removal mechanisms.
  Journal of Environmental Chemical Engineering. Roč. 9, č. 6 (2021), č. článku 106465. E-ISSN 2213-3437
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-29315S
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/20
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: coagulation * drinking water * microplastics * polyvinyl chloride * water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental biotechnology (MBU-M)
  Impakt faktor: 7.968, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721014421?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323256
   
   
 10. 10.
  0543769 - ÚCHP 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Krystyník, Pavel - Štruňáková, K. - Šyc, Michal - Klusoň, Petr
  Notes on common misconceptions in microplastics removal from water.
  Applied Sciences-Basel. Roč. 11, č. 13 (2021), č. článku 5833. E-ISSN 2076-3417
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: coagulation * degradation * filtration
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 2.838, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5833
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320909
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  applsci-11-05833.pdf21.7 MBVydavatelský postprintpovolen